Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en Bibliotheek Haarlemmermeer tekenen voor drie jaar een samenwerkingsovereenkomst om lezen te bevorderen via het programma ‘Boekstart in de Kinderopvang’.

Leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar
‘BoekStart in de kinderopvang’ is een leesbevorderingsprogramma om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen. Eline Duindam van Bibliotheek Haarlemmermeer licht toe hoe de bibliotheek het lezen ondersteunt. Dit gaat onder andere met:
• een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvanglocatie
• een collectie geschikte boekjes
• deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers
• betrekken van ouders
• een voorleesplan
• samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Opleiding voorleescoördinatoren bij kindercentrum Mirakels
Susan Stoffer, leidinggevende van kindercentrum Mirakels in Hoofddorp-Floriande vertelt enthousiast: 'Wij leiden onder andere twee voorleescoördinatoren op, die het voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar in ons kindercentrum nog meer op de kaart gaan zetten!'.