SPAARNDAM - Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel nam de Tweede Kamer een motie aan over het dorp Spaarndam. Op basis van deze motie heeft de minister in maart van dit jaar de provincie gevraagd te bekijken of een grenscorrectie bij Spaarndam een duurzame oplossing is en op draagvlak kan rekenen.

GS hebben vervolgens gesproken met de Dorpsraad Spaarndam, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, waarbinnen het dubbeldorp Spaarndam ligt. GS hebben ook andere reacties toegezonden gekregen.

Haarlemmermeer
Uit de gesprekken blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer geen noodzaak ziet voor een grenscorrectie of een peiling onder inwoners daarover. De gemeenteraden van Haarlemmermeer en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben destijds unaniem besloten om beide gemeente ongedeeld te fuseren. Haarlemmermeer ziet nu geen maatschappelijk probleem, waarvoor een grenscorrectie een oplossing is.

Haarlem
De gemeente Haarlem is voorstander van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De Dorpsraad Spaarndam deelt dit standpunt. GS geven aan dat de standpunten van Haarlem en de Dorpsraad destijds al zijn meegewogen bij de besluiten van de gemeenteraad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer.

Spaarndam
GS hebben geconstateerd dat het standpunt van de Dorpsraad niet door alle inwoners van Spaarndam wordt gedeeld. Van de 237 in 2017 ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp, waarvan 223 afkomstig van inwoners uit Spaardam-Oost, steunde 91% het voorstel voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Dit toont een ander beeld dan de stelling van de Dorpsraad dat een meerderheid in Spaarndam-Oost voor een fusie met Haarlem is. Daarnaast is onlangs een initiatiefgroep opgestaan, Spaarndamis1, die het met de Dorpsraad oneens is en tot een andere dorpsvertegenwoordiging in Spaarndam wil komen.

Ook de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude ziet geen noodzaak voor een grenscorrectie bij Spaarndam. De gemeente Haarlemmermeer is niet bereid tot een draagvlakonderzoek voor een grenscorrectie bij de inwoners van Spaarndam. De provincie vindt het niet haar taak om zelf onderzoek te doen naar draagvlak onder inwoners. Dat is een taak van de gemeenten zelf. Tevens vindt de provincie zich zelf niet bevoegd om een arhi-procedure te starten. Het geactualiseerde Beleidskader gemeentelijke herindeling van het Rijk is voor de provincie reden om terughoudend te zijn bij het starten van arhi-procedures tegen de wens van gemeenten. Dat kan alleen bij overduidelijke bestuurskrachtproblemen, maar daarvan is in dit geval geen sprake.