Leren én werken! In 2 jaar je MBO-4-diploma! Hoe cool is dat?

Start in september 2020 (BBL-opleiding) in Hoofddorp/Nieuw-Vennep

  • Binnen 2 jaar je MBO-4-diploma! Hoe cool is dat?
  • Wij hebben leuke leerwerkplekken beschikbaar voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers in opleiding
  • SKH is een erkend SBB-leerbedrijf. Wij werken nauw samen met o.a. het Nova College in Hoofddorp
  • Je krijgt een eigen werkbegeleider, die jou begeleidt in je persoonlijke en professionele ontwikkeling

SKH-samenwerking met NOVA College Hoofddorp

Vanuit ons convenant met het NOVA College kunnen wij rechtstreeks invloed uitoefenen op en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) op niveau 4. Voor studenten van het NOVA-college is het bij SKH mogelijk om naast een stage werken én leren op een kinderdagverblijf ook de combinatie bso/peuterspeelzaal te kiezen.

Inzetbaarheid van BBL-studenten

Een nieuwe BBL-student werkt de eerste 3 maanden als boventallige leerling op de groep. In deze 3 maanden krijg je als medewerker in opleiding de kans om te wennen aan het werken én leren en om kennis te maken met de groep en SKH. Daarna kijken we naar je kwaliteiten en vaardigheden. In overleg met de werkbegeleider op de groep en onze praktijkopleider kan je (bij gebleken geschiktheid) worden ingezet als invaller op de groep waar je stage loopt. Je werkt altijd samen met een vaste pedagogisch medewerker van de groep. Tijdens de drie wekelijkse begeleidingsgesprekken wordt je functioneren geëvalueerd met je werk-begeleider. Je begeleiding wordt ook dan voortgezet door de praktijkopleider.

Interesse? Meer info?

Voor meer informatie en interesse neem contact op met praktijkopleider Clara Bos via c.bos@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.