AALSMEER - De werkzaamheden voor de nieuwe rotonde bij de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade in de gemeente Aalsmeer worden hervat.


Na een sanering van de eerder aangetroffen bodemverontreiniging start de aannemer de werkzaamheden weer op 9 september 2021. Naar verwachting kan het verkeer begin oktober over de nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade rijden.

Tijdens werkzaamheden bij Van Cleeffkade in Aalsmeer stuitte de aannemer op 13 augustus op een oude brandstoftank. Na onderzoek bleek dat de bodem met olie vervuild is. Dit vormt geen direct gevaar voor de gezondheid, maar de stof hoort niet in de grond. Daarom zijn op 6 september de saneringswerkzaamheden bij de Van Cleeffkade gestart. Om het centrum van Aalsmeer bereikbaar te houden tijdens de weekendwerkzaamheden van de Legmeerdijk op 11 en 12 september, legt de aannemer een tijdelijke autoverbinding aan voor het verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg richting de Van Cleeffkade. Deze tijdelijke verbinding wordt na het weekendwerk bij de Legmeerdijk op 13 september weer verwijderd. Vanaf dan wordt de rotonde Van Cleeffkade verder afgebouwd. Na verwachting is de rotonde begin oktober gereed.

Omleidingen

Op 11 en 12 september kan het autoverkeer van de Burgemeester Kasteleinweg de Van Cleeffkade inrijden. Na het verwijderen van de tijdelijke autoverbinding bij de Van Cleeffkade op 13 september is verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom niet meer mogelijk. Tijdens het werk aan de Van Cleeffkade kan het verkeer vanaf 13 september over de Burgemeester Kasteleinweg rijden en rechts afslaan vanuit en naar de Oosteinderweg. Vanuit de richting Hoofddorp links afslaan naar de Oosteinderweg is niet mogelijk, hiervoor dienen automobilisten te keren op de nabij gelegen rotonde op de Burgemeester Hoffscholteweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan/Stommeerweg. Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om via de N201 te rijden.

Fietsers voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum kunnen de nieuwe fietsverbinding tussen de Oosteinderweg en de Stommeerdijk volgen.

Het project HOVASZ

Na de aanleg van de rotonde bij de Van Cleeffkade, rijdt de bus rechtdoor over de rotonde en moeten de auto’s voorrang verlenen als er een bus aankomt. De nieuwe rotonde is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). Deze nieuwe HOV-verbinding maakt deel uit van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina regio Amstelland-Meerlanden