AALSMEER - De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Aalsmeer, Royal FloraHolland en Vervoerregio Amsterdam aan een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer met het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland. De aannemer Ballast Nedam start vanaf vrijdag 10 maart 2023 met de voorbereidende werkzaamheden.


Ongestoorde logistieke verbinding (OLV) voor vrachtverkeer

De aannemer realiseert de aanleg van een snellere verbinding voor het vrachtverkeer (een OLV: ongestoord logistieke verbinding) vanaf Schiphol via de N201 en N231 naar de ingang van het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland.

Voetgangersbrug en HOV-haltes

Daarnaast komt er een voetgangersbrug over de N231 ter hoogte van het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief 2 nieuwe haltes, trappen en liften waardoor een substantieel aantal busreizigers en voetgangers de N231 veilig kunnen oversteken. Door de aanleg van de 2 haltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt de route voor OV-lijnen 357 en 358 met 6 minuten versnelt. Hier profiteren straks dagelijks ruim 2.000 reizigers van. Naast tijdswinst voor reizigers levert dit ook milieuwinst op.

De gemeente Aalsmeer realiseert een halte op de Zwarteweg en de OLV-uitgang bij het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland.

Beperkte verkeershinder aanpassing wegindeling

Van vrijdag 10 maart 19.00 uur 2023 tot en met zaterdag 11 maart 7.00 uur 2023 wordt de wegindeling op de Legmeerdijk (N231) nabij het terrein van Royal FloraHolland aangepast en de snelheid verlaagd van 60 km/u naar 50 km/u. Het wegverkeer vanuit Amstelveen/Uithoorn richting Kudelstaart kan tijdens deze nacht beperkte hinder ondervinden.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf maandag 13 maart 2023 start de aannemer met de inrichting van het werkterrein en worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen. Een van die werkzaamheden is het aanbrengen van de voorbelasting door middel van een extra zandlaag. Dit is nodig om de stabiliteit van de wegprofielen van de HOV-haltes en van de nieuwe verbinding (OLV) naar het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland in de toekomst te garanderen.

Duurzaamheid

De loopbrug over de N231 met houten brugdelen (liggers) wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland. Hout is een circulair bouwmateriaal waarbij CO2 opgeslagen blijft in het hout. In de gebruikte 350 m3 vurenhout is ruim 250.000 kg CO2 opgeslagen. Het gebruik van eenzelfde hoeveelheid beton zou leiden tot 125.000 kg uitstoot en voor staal zou dat nog 40 keer hoger zijn. Daarnaast is hout 5 keer lichter dan staal en beton, waardoor er minder zwaar gefundeerd hoeft te worden en er minder CO2 en stikstof uitgestoten wordt bij het transport. Door de brug circulair te bouwen, geven de provincie Noord-Holland en Ballast Nedam invulling aan elkaars doelstellingen om meer circulair te bouwen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden via de projectsite bereikbaarheid Royal FloraHolland en de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.