AALSMEER - In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemer Ballast Nedam werkzaamheden uit nabij het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland. Hierdoor is de Legmeerdijk (N231) in Aalsmeer tijdens het weekend van 1 tot en met 3 december 2023 in beide richtingen afgesloten. Deze werkzaamheden hebben effect op het wegverkeer.

Werkzaamheden

Van vrijdag 1 december 19.00 uur tot zondag 3 december 18.00 uur is de Legmeerdijk tussen de N201 en de ingang van Bloemenveiling Royal FloraHolland in beide richtingen afgesloten voor het wegverkeer. De aannemer voert asfalteringwerkzaamheden uit voor de nieuwe toegangsweg van het (vracht)verkeer naar het terrein van Royal FloraHolland. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Ook wordt een tijdelijke wegindeling op de N231 aangebracht voor de bouwwerkzaamheden van de nieuwe voetgangersbrug en de HOV-haltes dicht bij het terrein van Royal FloraHolland. Deze werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de weersomstandigheden dat weekend geschikt zijn.


omleidingskaart

Omleiding wegverkeer

Kudelstaart, De Kwakel en Royal FloraHolland zijn te bereiken via: N201, Middenweg, Zwarteweg.
Amstelveen, Amsterdam en Haarlem zijn te bereiken via: Koningin Maximalaan, Zijdelweg en N201.

Omleiding fietsverkeer

Het fietsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Poelweg. Dit omrijden kost 4 minuten extra reistijd.

Project Bereikbaarheid Royal FloraHolland

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt aannemer Ballast Nedam Infra aan een snellere verbinding (OLV: ongestoord logistieke verbinding) voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231. Er komt een nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland.
Tegelijkertijd komt er een voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) nabij het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief twee nieuwe bushaltes, trappen en liften waardoor busreizigers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Door de aanleg van de twee bushaltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt de route voor OV-lijnen 357 en 358 met 6 minuten versnelt. Hier profiteren straks dagelijks ruim 2.000 reizigers van

Duurzame voetgangersbrug

De voetgangersbrug bestaat uit houten brugdelen (liggers). Deze brug wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland! Ook de hoofddraagconstructie van de liftschachten worden van hout gemaakt. Hout is een circulair bouwmateriaal en vijf keer lichter dan staal/beton, waardoor er minder zwaar gefundeerd hoeft te worden De grote winst is de reductie van CO2 uitstoot: Hout neemt in de groeifase van een boom CO2 op, terwijl bij de productie van staal en beton juist sprake is van veel CO2 uitstoot. Transport van het lichte hout scheelt ook CO2- en stikstof uitstoot. Door de brug circulair te bouwen geven de provincie Noord-Holland, de gemeente Aalsmeer, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en Ballast Nedam invulling aan elkaars doelstellingen om meer circulair te bouwen en CO2-uitstoot te reduceren.

Het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en de gemeente Aalsmeer. De werkzaamheden worden door de aannemer Ballast Nedam Infra uitgevoerd en zijn medio 2024 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden via de projectsite bereikbaarheid Royal FloraHolland en de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.