SPAARNDAM - Sinds begin maart zijn de grutto’s terug uit Afrika. Een aantal van hen strijkt neer op het Landje van Gruijters, een buitendijks grasland aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. In het voorjaar strijken hier veel steltlopers neer. Dan stappen er lepelaars, tureluurs, kluten, kemphanen en groenpootruiters rond op zoek naar voedsel in de modderige bodem. Wintergasten zoals de smient en wintertaling blijven nog even en laten zich goed horen en zien.


Op deze zaterdag 18 maart organiseert IVN Zuid-Kennemerland een excursie in dit unieke vogelgebied. Naast het spotten van vogels, vertelt de natuurgids u waarom deze plek zo populair is bij een groot aantal soorten vogels en hoe het beheer is geregeld. Trek warme kleding en stevig schoeisel aan en ga met ons mee op zoek naar de schoonheid van het Hollandse landschap. Vergeet niet uw verrekijker mee te nemen.

Start: parkeerplaats bij het Landje van Gruijters in Spaarndam

Visserseinde 62

2063 JD Spaarndam

Aanvangstijd: Zaterdag 18 maart om 10:30 uur

Aanmelden vooraf is niet nodig.