HEEMSTEDE/HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland werkt aan het duurzaam vervangen van de Cruquiusbrug nabij Heemstede (N201). Mede door de huidige marktontwikkelingen, zoals de stijgende prijzen en de schaarste aan grondstoffen is de vervanging van de Cruquiusbrug uitgesteld.


Gedeputeerde Staten hebben wel besloten om de resterende voorbereidende werkzaamheden dit najaar te hervatten om verdere vertraging en onnodige kosten te voorkomen. De planning van de daadwerkelijke vervanging van de Cruquiusbrug is hierdoor nog niet bekend.

De nieuwe Cruquiusbrug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Vanaf begin 2021 hebben de provincie en de aannemer intensief samengewerkt aan de uitwerking van het definitieve ontwerp van de brug.

Marktontwikkelingen

Beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur worden fors duurder. Er was door Covid-19 al sprake van stijgende prijzen, schaarste van sommige materialen en een tekort aan personeel. De oorlog in Oekraïne versterkt dit nog eens. Hierdoor kan het project Cruquiusbrug niet binnen het gestelde krediet worden uitgevoerd. Provinciale Staten nemen in november 2022 een besluit over de extra kosten van het project.

Voorbereidende werkzaamheden

Een gedeelte van de voorbereidende werkzaamheden, zoals het kappen van 7 bomen en het verleggen van de kabels en leidingen, zijn door de aannemer inmiddels afgerond. In het derde kwartaal van 2022 hervat de aannemer de resterende voorbereidende werkzaamheden. Zoals het aanbrengen van de laatste voorbelasting (extra zandlaag). Dit is nodig voor de fundering van het fiets- en voetgangersgedeelte van de nieuwe oprit van de brug.

Nieuwe duurzame brug

De Cruquiusbrug is aan vervanging toe. De nieuwe brug wordt geheel energieneutraal en circulair gebouwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de verbrede nieuwe (oostelijke) brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Duurzaamheid

Een energieneutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen. Tegelijkertijd kan de provincie zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook wordt de nieuwe brug zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd. Hierdoor zijn ze in de toekomst herbruikbaar voor andere bruggen.

Bekijk de video over industrieel, flexibel en demontabel bruggen bouwen (YouTube).

Alle bruggen van de provincie Noord-Holland worden voortaan volgens de IFD-principe ontworpen, gebouwd en onderhouden. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.