HEEMSTEDE - Provinciale Staten stemden op maandag 14 november 2022 in met het extra budget wat nodig is voor de vervanging van de duurzame Cruquiusbrug nabij Heemstede.


De aannemerscombinatie van Hattum en Blankevoort/ Hollandia Infra start medio 2023 met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2025 afgerond.

De kosten voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur zijn door de huidige marktontwikkelingen fors gestegen. Hierdoor kon het project Cruquiusbrug niet binnen het gestelde krediet worden uitgevoerd. Provinciale Staten hebben afgelopen maandag positief ingestemd met het extra budget.

Nieuwe duurzame brug

De Cruquiusbrug is aan vervanging toe. De nieuwe brug wordt geheel energieneutraal en circulair gebouwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de verbrede nieuwe (oostelijke) brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Inloopbijeenkomst

In het eerste kwartaal 2023 organiseert de provincie samen met de aannemerscombinatie een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze inloopbijeenkomst wordt het ontwerp van de brug, de duurzame plannen en de planning van de werkzaamheden gepresenteerd. De datum van deze bijeenkomst wordt nog gecommuniceerd.

Duurzaamheid

Een energieneutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen. Tegelijkertijd kan de provincie zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook wordt de nieuwe brug zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd. Hierdoor zijn ze in de toekomst herbruikbaar voor andere bruggen. Bekijk de video over industrieel, flexibel en demontabel bruggen bouwen.

Alle bruggen van de provincie Noord-Holland worden voortaan volgens de IFD-principe ontworpen, gebouwd en onderhouden. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.