HOOFDDORP/HAARLEM - Extinction Rebellion Haarlem heeft zondagochtend 21 januari 2024 in Hoofddorp het beeld De polderjongen op het Polderplein en in Haarlem het beeld Wigbolt Ripperda in het Ripperdapark geblinddoekt en van een protestbord voorzien. Ook in andere plaatsen zijn beelden geblinddoekt en van protestborden voorzien. Doe meer en snel wat aan de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit.

Tijdens deze actie doen wetenschappers en klimaatactivisten over de hele wereld een blinddoek om bij standbeelden van wetenschappers, politici en andere prominenten. Hiermee eisen ze dat politici en bestuurders niet langer de ogen sluiten voor de klimaatcrisis. De machthebbers moeten de waarheid vertellen over de klimaatnoodtoestand en ze moeten passende maatregelen nemen.

Waarom nu? Het recent verschenen rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) laat opnieuw zien hoe hoog de nood is voor onze aarde. Toch doet de politiek alsof er niets aan de hand is. Dit is onbegrijpelijk omdat wetenschappers over de hele wereld al decennialang de noodklok luiden over de opwarming van het klimaat en de catastrofale gevolgen daarvan.

Statue Sunday
Vanwege het uitblijven van adequate maatregelen is Scientist Rebellion begonnen met de actie Statue Sunday. Zondag 26 maart vond de eerste wereldwijde Statue Sunday plaats. Extinction Rebellion Haarlem blinddoekte toen het beeld van Kenau en Ripperda op het Stationsplein Haarlem. In meer dan 15 landen blinddoekten verontruste wetenschappers iconische standbeelden om actie tegen de klimaatcrisis te eisen. Sindsdien worden er iedere zondag meer beelden geblinddoekt De afdeling van Extinction Rebellion in Haarlem steunt de actie Statue Sunday en zal de komende tijd ook in Haarlem e.o. de nodige standbeelden blijven blinddoeken. Daarmee roept ze politici en bestuurders op om de waarheid over de klimaatsituatie te vertellen en om onmiddellijke actie te ondernemen om de verwoestende gevolgen te beperken.

Extinction Rebellion (XR) bestaat uit mensen uit alle hoeken van het land, van verschillende leeftijden en achtergronden. Wat hen bindt is een diepe zorg om de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde. Mensen die betrokken zijn bij XR zijn grootouders, ouders en kinderen die deel uitmaken van een internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet. Extinction Rebellion wil klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.

Extinction Rebellion stelt drie eisen aan de overheid:
- Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
- Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
- Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.