CRUQUIUS - Vrijdag 10 november is de bouw van het nieuwe museumpaviljoen in de tuin van Gemaal De Cruquius van start gegaan. Al sinds 1934 is het Haarlemmermeermuseum De Cruquius een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed in Noord-Holland.


De expositie die in het nieuwe museumpaviljoen komt wordt mede mogelijk gemaakt met financiering van provincie Noord-Holland. Naar verwachting is het paviljoen in de tweede helft van 2024 gereed.

Geschiedenis en toekomst

De komst van het paviljoen biedt de mogelijkheid om het Historisch Museum Haarlemmermeer, Gemaal De Cruquius en Theehuis Cruquius op 1 locatie te combineren tot een museum. Hier wordt straks niet alleen de geschiedenis van de strijd tegen het water en de ontstaansgeschiedenis van gemeente Haarlemmermeer getoond, maar kan ook de toekomst van waterbeheersing beter worden belicht.

5 meter onder NAP

In het nieuw te realiseren museumpaviljoen zal het bijzondere verhaal worden verteld van de droogmaking van Haarlemmermeer, het grootste binnenmeer van Nederland, 170 jaar geleden en het leven in de polder op 5 meter onder NAP. Het thema water komt daarin veelvuldig aanbod. Water als de aloude vijand van de mens rondom die polder, water als bondgenoot in de verdediging tegen mogelijke vijanden, maar ook water als hulpmiddel om gezond leven en het werken in de polder mogelijk te maken. Een ander aspect van het verhaal van het droogmaken van de Haarlemmermeer is het watermanagementsysteem van de Stelling van Amsterdam, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Bij een vijandelijke dreiging zou de helft van deze polder weer onder water worden gezet.

Ga voor meer informatie over de bouw van het museumpaviljoen naar de website van Haarlemmermeermuseum De Cruquius.


Ontwerp museumpaviljoen