HAARLEMMERMEER - Sinds januari wordt er gewerkt aan de restauratie van 2 monumentale damsluizen uit 1889 in de Ringvaart bij Vijfhuizen en Zwanenburg. Door stremming bij diverse bruggen in de vaarroutes naar beide locaties is het werk 3 maanden vertraagd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juli dit jaar afgerond.


Herstelwerkzaamheden

Met een onderwaterdrone is bekeken wat de toestand van de damsluizen onder water is. Ook is er gezocht naar afgebrokkeld materiaal op de bodem van de vaart afkomstig van de damsluizen. Dit materiaal is, waar mogelijk, gebruikt bij het herstel van het metselwerk. Op de damsluizen zijn veel wortels verwijderd en zijn er maatregelen genomen om wortelvorming in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook de remmingswerken bij beide damsluizen worden hersteld. Een remmingswerk is een constructie in een watergang waarmee schepen worden afgeremd. Het doel is om te voorkomen dat schepen tegen de brug of sluis botsen wanneer ze erdoorheen varen. Ook biedt het remmingwerk een plek waar schepen kunnen aanmeren en wachten wanneer de brug of sluis gesloten is.

UNESCO Werelderfgoed

De damsluizen in de Ringvaart zijn provinciaal monument en maken deel uit van het verdedigingssysteem Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1870 en 1920 en is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.