LEIMUIDERBRUG - De Leimuiderbrug (N207) over de Ringvaart in de gemeente Haarlemmermeer wordt aangepast om het minder storingsgevoelig te maken.


Daarnaast wordt de brug tijdens spitstijden gemonitord door een storingsmonteur. Provincie Noord-Holland neemt deze maatregelen om de storingen zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele gevolgen van nieuwe storingen te beperken. Sinds 14 december 2022 heeft de Leimuiderbrug opnieuw te kampen gehad met meerdere storingen.

Aanpassingen donderdag 22 december

Donderdag 22 december 2022 gaat de aannemer de sensoren van de brug aanpassen, waardoor de brug minder gevoelig is voor nieuwe storingen. Tot die tijd is besloten om tijdens de spits een monteur bij de brug te plaatsen die kan ingrijpen als de brug mankementen vertoont. Buiten de spits kan de monteur gebruik maken van de busbaan, waardoor die sneller bij de brug aanwezig kan zijn indien nodig. Voor het testen van de sensoren op 22 december, zal de monteur de brug meerdere keren moeten openen en sluiten.

Defecte rem

De laatste storingen aan de Leimuiderbrug ontstonden door een defect aan de rem die het brugdek moet sluiten. Als het brugdek niet goed sluit, geven sensoren een melding af waardoor de brug in storing gaat en brugbediening niet meer mogelijk is. Het onderdeel van de rem dat moet worden vervangen, is vanwege de lange leveringstijden niet op korte termijn beschikbaar. Om de brug toch zonder storingen te kunnen laten openen en sluiten, vinden er daarom op 22 december een aantal tijdelijke aanpassingen plaats aan de sensoren die bij het sluiten van de brug betrokken zijn. Door de sensoren anders in te regelen, kan de brug nog steeds veilig gesloten worden, maar is de brug minder gevoelig voor nieuwe storingen. Er wordt ook gekeken of de bestelling van de onderdelen die vervangen moeten worden, kan worden versneld zodat de brug eerder kan worden gerepareerd.