HAARLEMMERMEER - In de gemeente Haarlemmermeer is plaats voor 2 nieuwe zonneparken. Het betreft een zonnepark aan de Hoofdweg en 1 aan de Vijfhuizerweg, beide in Hoofddorp in het zonnecarré vlakbij Schiphol.


Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil hier stimuleringsgebieden zonne-energie aanwijzen.

Zonnepark Vijfhuizerweg

Initiatiefnemer TPSolar wil hier een zonneakker maken van ongeveer 19 hectare groot, met 9 hectare aan zonnepanelen en 4,5 hectare aan kruidenrijk/bloemrijk grasland. De zonneakker ligt tussen de Hoofdweg Oostzijde (N520) en de Vijfhuizerweg, dicht op de taxibaan tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

Project Zonnepark Hoofdweg

Initiatiefnemer TPSolar wil een zonneakker maken van ongeveer 22 hectare groot, met 11 hectare aan zonnepanelen. Ten noorden grenst het plangebied aan knooppunt Raasdorp - Rijksweg A5. In het noordoosten ligt de Schipholweg (N323) en aan de zuidoostkant liggen de Hoofdweg en de Hoofdvaart. Ten zuiden van het plangebied liggen agrarische gronden. Op grotere afstand ten zuiden en ten westen liggen de start- en landingsbanen van Schiphol.

De plannen voor beide zonneakkers zijn in nauwe betrokkenheid met de omwonenden, de gemeente, de provincie, het waterschap en de grondeigenaar uitgewerkt. Gedeputeerde Edward Stigter van Klimaat en Energie: “Het is mooi om te zien dat een goede samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer leidt tot zonneparken die passen in het zonnecarré onder de rook van Schiphol. Daarbij dragen deze parken direct bij aan de ambities die er in de regio zijn voor het opwekken voor duurzame energie met zonnepanelen, zoals vastgelegd in de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid.”

“De afgelopen periode is in goed overleg met de initiatiefnemer en omwonenden gewerkt aan het plan voor de zonneparken op deze plekken,” aldus Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat en Energie in Haarlemmermeer. “Deze parken dragen bij aan het doel om 55 procent minder CO² uit te stoten, waarbij een groot deel van de energie terugvloeit naar de lokale omgeving. Ook een omgevingsfonds biedt voordelen aan onze inwoners.” Om er voor te zorgen dat deze zonneparken mogen worden aangelegd, heeft de gemeente Haarlemmermeer een verzoek ingediend bij de provincie.

Stimuleringsgebieden in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid een stimuleringsgebied zonne-energie aan te wijzen. Het definiëren van stimuleringsgebieden is een vorm van maatwerk en gebeurt in overleg met de betrokken gemeente. In deze maatwerkafweging moeten alle relevante gebied specifieke ruimtelijke- en energiebelangen meegewogen worden.

Om deze 2 zonneparken in de gemeente Haarlemmermeer definitief aan te kunnen wijzen wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 aangepast. Alle stukken zijn vanaf donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2023 beschikbaar. Iedereen kan in deze periode op de voorgestelde wijzigingen reageren.