CRUQUIUS - De provincie Noord-Holland is met het project duurzame Cruquiusbrug 1 van de 3 genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2021! Deze prijs wordt uitgereikt door PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


De komende jaren zijn in Nederland tienduizenden bruggen aan vervanging en renovatie toe. De Cruquiusbrug nabij Heemstede is de eerste brug in Nederland die zoveel mogelijk circulair, energieneutraal en onderhoudsarm wordt gebouwd. In de video is te bekijken waarom de duurzame Cruquiusbrug is genomineerd is.

Stem uitbrengen

Er kan tot 13 december 2021 gestemd worden voor de winnaar van de KoopWijsPrijs 2021. De winnaar wordt bekendgemaakt op 14 december 2021. De andere genomineerden zijn de gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ambities Cruquiusbug

De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt in 2022 zo veel mogelijk energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Een energieneutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt.

Circulair bouwen betekent efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en materialen zoveel als mogelijk hergebruiken. De principes van modulair bouwen wordt hierbij toegepast, waarbij in de fabriek kant-en-klare modules worden vervaardigd. De modules zijn demontabel en vormen samen de brug. Het voordeel is dat ze makkelijk uit elkaar te halen zijn mocht er een module moeten worden vervangen én alle modules zijn geschikt voor hergebruikt.

Ook wordt gekeken hoe de brug zo onderhoudsarm mogelijk kan worden gerealiseerd. Dat levert in de toekomst minder hinder voor het verkeer op. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Planning

In 2021 werken van Hattum en Blankvoort & Hollandia Infra intensief samen met de provincie Noord-Holland in bouwteamverband. Dat houdt in dat beide partijen samen het schetsontwerp uitwerken tot een integraal definitief ontwerp. Begin 2022 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van de kabels en leidingen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden begin 2024 afgerond.

Duurzame infrastructuur

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Als eigenaar van alle deze infrastructuur neemt de provincie zo zélf maatregelen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur kiest de provincie Noord-Holland voor duurzame maatregelen, door bijvoorbeeld grondstoffen te gebruiken die minder CO2 uitstoten of door gebruik van materialen die kunnen worden hergebruikt. Op deze wijze wil de provincie 100 procent circulair en klimaatneutraal zijn in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.