NOORD-HOLLAND - Om de verkeersdrukte tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem aan te pakken, onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een Metrobus (ook wel Bus Rapid Transit genoemd).


Een Metrobus is als het ware een verlengde bus (met dichte wielen) die rijdt op een vrijliggende busbaan met eigen haltes.

De bereikbaarheid in de regio Zuid-Kennemerland komt tot 2040 steeds zwaarder onder druk te staan. Uit eerder onderzoek bleek een Metrobus daar de beste oplossing voor te zijn. De afgelopen 2 jaar is onderzocht hoe het ideale lijnennet voor 2040 er uit moet komen te zien, hoe daar in de komende jaren naar toegewerkt kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De Metrobus is een nieuwe vorm van openbaar vervoer, die goed kan helpen om de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland te verbeteren. We hebben het daarom ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Wat ik mooi vind, is dat door de stapsgewijze aanpak reizigers al snel kunnen profiteren van de eerste verbeteringen aan het openbaar vervoer. Als voorbereiding op het Metrobus-systeem. Onze inwoners moeten kunnen blijven rekenen op een betrouwbaar ov-systeem, want goed en betaalbaar openbaar vervoer is essentieel om Noord-Holland ook in de toekomst bereikbaar te houden.”

Samenwerkende partijen

De provincie Noord-Holland doet sinds 2021 samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem, Rijkswaterstaat en Vervoerregio Amsterdam onderzoek naar de Metrobus. De partijen hebben de resultaten van fase 3 van het onderzoek (in de vorm van een visiedocument) openbaar gemaakt. De resultaten van fase 1 en 2 werden begin 2022 ook op de website van de provincie Noord-Holland gepubliceerd.