ZWANENBURG - De provincie Noord-Holland heeft als grondeigenaar van Park Zwanenburg besloten om een zogenaamd geboortebos mogelijk te maken in dit gebied. Op het perceel is ruimte voor 5 tot 12 voetbalvelden aan bomen.


Het doel van een geboortebos is om op symbolische wijze tot uitdrukking te brengen dat elk kind, ongeacht haar of zijn afkomst, moet kunnen opgroeien in een groene, gezonde wereld. Iedereen kan via Stichting Nationale Boomfeestdag geboortebomen kopen en deze tijdens een jaarlijkse plantdag zelf planten. Staatsbosbeheer zorgt voor het beheer van de bossen.

“Het is een mooie kans om in Park Zwanenburg dit bos te laten planten”, legt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) uit. “De omgeving heeft aan beheerder Recreatieschap Spaarnwoude laten weten op deze plek meer beschutting en bomen te willen. Het is er nu vrij kaal. Met de komst van het geboortebos krijgen omwonenden een mooie plek en kunnen ouders de geboorte van hun kind prachtig omlijsten.”

Bossenstrategie

De aanplant van bomen in Park Zwanenburg valt onder de uitvoering van de Nationale Bossenstrategie. In 2030 moet er in Nederland 37.000 hectare nieuw bos staan. De bomen die in Park Zwanenburg verrijzen vormen het eerste nieuwe bos in Noord-Holland dat onder die strategie valt.

Overeenkomst

Binnenkort ondertekenen de provincie, Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst. De planning is dat de aanzet voor het geboortebos er in het voorjaar van 2022 ligt. Ieder jaar zal het geboortebos dan groeien doordat geïnteresseerden via Stichting Nationale Boomfeestdag bomen kunnen bestellen. Deze stichting verzorgt de administratie en organiseert de feestelijke plantdagen. Eind 2021 komt een inrichtingsplan voor het geboortebos. De eerste plantdag zal naar verwachting in het najaar van 2022 plaatsvinden.

Contact met natuur

Het initiatief van het geboortebos komt vanuit een opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan Staatsbosbeheer vanwege de Bossenstrategie. Het ministerie van LNV wil namelijk graag een impuls geven aan het concept geboortebossen, om zo meer kinderen en hun (groot-)ouders en verzorgers in Nederland in contact te brengen met de natuur en de waarde van bomen te laten inzien. Staatsbosbeheer wil dit graag samen met andere partijen realiseren en is heel blij met de samenwerking met de provincie en het recreatieschap.