SCHIPHOL - Vandaag hebben Jeroen Olthof (voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) afspraken gemaakt om de leefomgeving rond Schiphol te verbeteren.

Het doel is om uitstoot en geluid in de regio te verminderen. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Om tussen al deze opgaven een goede balans te vinden tekenen de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarin 56 gemeenten en 4 provincies verenigd zijn, en het Rijk vandaag de bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio.

NOVEX-gebied

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een belangrijke eerste stap. Daarna worden afspraken uit de bestuursovereenkomst samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt.

Jeroen Olthof: "Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voorop. De BRS pleit al jaren voor een aanpak waarbij alle belangen in de regio, zowel maatschappelijk als economisch, worden meegewogen. Daarom is het goed dat we dit met deze bestuursovereenkomst samen vastleggen."

Mark Harbers: "Rondom Schiphol spelen veel verschillende belangen en vraagstukken, die de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden raken. Als kabinet willen we de uitdagingen in samenhang aanpakken en tot een nieuwe balans in de omgeving komen. Daarin is deze ondertekening een belangrijke eerste stap."

Bestuurlijke Regie Schiphol en het Rijk

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. De voorzitter van de BRS is Jeroen Olthof. Namens het Rijk is de overeenkomst ook ondertekend door de ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Klimaat en Energie, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Natuur en Stikstof.