AALSMEER - Op 12 december 2021 is de nieuwe busbaan HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer Schiphol-Zuid) tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid officieel in gebruik genomen.


Met de ingebruikname van de busbaan is het project HOVASZ waar ook de herinrichting van de N196 in Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn bij horen, zo goed als afgerond.

De nieuwe 4,6 kilometer lange busbaan is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk. HOV staat voor frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer en is een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De vrijliggende busbaan loopt van de kruising met de Fokkerweg (gemeente Haarlemmermeer) tot aan de kruising met de Poelweg (gemeente Uithoorn). In Aalsmeer loopt de busbaan langs 2 nieuw aangelegde haltes en langs het nieuwe busstation. Het busstation voorziet in oplaadpalen voor de elektrische R-net bussen die vanaf 12 december 2021 over het nieuwe tracé rijden.

Rotondes

Tegelijkertijd met de aanleg van de busbaan is de naast gelegen weg opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Op het HOVASZ-traject zijn 6 rotondes aangelegd. Bij 5 rotondes rijdt de bus recht door over de rotonde heen. Zo rijdt de bus minder bochten en is de busrit niet alleen sneller maar ook comfortabeler voor reizigers. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee.

Fietssnelpad

Voor fietsers is er in Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg (N196), 1,6 kilometer ontbrekend fietssnelpad aangelegd en is het fietspad over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Ook zijn er een fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug en een fietstunnel bij het kruispunt met de Legmeerdijk aangelegd, zodat fietsers veilig en sneller de weg kunnen oversteken.

Nieuwe verkeerssituatie

Voor veel weggebruikers is de nieuwe busbaan en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg wennen. Om het verkeer de eerste tijd goed bekend te laten maken met de nieuwe verkeerssituatie zijn daarom op meerdere locaties tijdelijk verkeersmaatregelen genomen, zoals extra bebording en belijning.

Bedankt

De aanleg van de nieuwe busbaan en de herinrichting van de naastgelegen weg en fietspaden hebben tijdens de werkzaamheden voor meerdere afsluitingen gezorgd. Daarmee is het geduld van de omgeving op de proef gesteld. De provincie Noord-Holland en de samenwerkende overheden gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en de Vervoerregio danken de weggebruikers, ondernemers, (brom)fietsers en de omliggende bewoners voor het geduld dat zij hebben getoond en zijn blij dat er een busbaan en weg voor teruggekomen is die meer ruimte voor voetgangers, fietsers, de bus en groen bieden.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is een fysiek bedankje en openingsmoment niet mogelijk. Ter gelegenheid van de opening van de busbaan is een filmpje gemaakt waar de bestuurders van de betrokken overheden spreken over het openstellen van de busbaan en de naastgelegen weg en fietspad van het project HOVASZ.


Bekijk de video 'Nieuwe busbaan Aalsmeer - Schiphol-Zuid in gebruik