AMSTERDAM - Met de HOV Westtangent verbetert de busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Noord.


Voor dit project werkt de provincie samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, Schiphol Real Estate en Rijkswaterstaat aan de HOV Westtangent. De Oude Haagsebrug over de ringvaart bij Nieuwe Meer wordt in principe vervangen. De partijen zijn het daarover eens. De oude brug verkeert in technisch slechte staat.

De nieuwe brug wordt breder zodat de HOV-bussen er in 2 richtingen over kunnen rijden. Daarbij komt er meer ruimte voor de fietser. Golfclub The International blijft bereikbaar via de nieuwe brug. Het ontwerp van de nieuwe brug is afgelopen periode uitgewerkt. Een voorwaarde voor deze uitgangspunten is nog wel dat de kosten voor de nieuwe brug niet te hoog worden. De provincie wordt straks de beheerder van de brug en de busbaan.


De Oude Haagsebrug over de ringvaart tussen Amsterdam en Nieuwe Meer is aan vervanging toe. Foto: Henk Roolvink

Nog geen nieuw viaduct over de A9

Het nieuwe viaduct over de A9 gaat daarom voorlopig niet door. Voor een nieuw viaduct over de A9 zijn de kosten te hoog geworden. De tijdswinst voor de HOV-bussen, weegt niet meer op tegen de gestegen bouwkosten. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt. Op een later moment, wanneer bijvoorbeeld het aantal bussen dat gebruik maakt van deze route aanzienlijk gaat toenemen, kan het nieuwe viaduct mogelijk alsnog gebouwd worden. Ook de ontworpen onderdoorgang ter hoogte van Golfclub the International wordt voorlopig niet gerealiseerd.

Beter openbaar vervoer Schiphol-Amsterdam

De nieuwe brug over de Ringvaart en later mogelijk ook een nieuw viaduct over de A9 verbeteren het openbaar vervoer tussen Amsterdam Sloterdijk en busstation Schiphol Noord.

Planning vervolg

Voor het vervangen van de Oude Haagsebrug willen de partijen in 2022 afspraken vastleggen over onder andere de kosten, financiering, planning en projectorganisatie. Dan hopen we ook meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de uitvoering plaatsvindt en u hierover nader te informeren. In de nieuwe situatie zal Schiphol namens de samenwerkende partijen het projectmanagement en opdrachtgeverschap voor het vervangen van de brug op zich nemen.

Meer informatie over het project HOV Westtangent staat op de website van de gemeente Haarlemmermeer.