SCHIPHOL - De luchtvaartsector stoot bijna de helft van alle broeikasgassen in de transportsector uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2018. De gehele sector was goed voor de uitstoot van 26 miljard kilogram CO2-equivalenten. Dat is bijna net zo veel als in 2012.

De hele transportsector is volgens het CBS goed voor 12 procent van alle uitstoot in de Nederlandse economie. Sinds 2010 stegen de emissies door de transportbranche met 3 procent. Daarmee beweegt de sector tegen de trend in. De totale emissies daalden in de periode met 8 procent.

In de luchtvaart was sprake van 13 procent meer uitstoot. Bij vervoer over water en weg ging de uitstoot wel omlaag. Het CBS merkt op dat 75 procent van de uitstoot van de transportsector buiten Nederland gebeurt.