AMSTERDAM - De liniedijken die horen bij de Stelling van Amsterdam worden de komende jaren hersteld en beter herkenbaar. Eigenaren en beheerders van de 10 liniedijken gaan aan de slag met onder andere het herstellen van de dijken, de beplanting, markeringen en het beter zichtbaar maken van wandel- en fietsroutes.

Gedeputeerde Cultuur, Zita Pels: “De provincie Noord-Holland is siteholder voor de Stelling van Amsterdam en verantwoordelijk voor het behoud en de bescherming van het Werelderfgoed. De afgelopen 20 jaar heeft de provincie ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in herbestemming en restauratie van met name de forten van de Stelling. De provincie blijft dat doen, maar wil ook kijken hoe de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de liniedijken nog sterker kan worden.”

Liniedijken zijn specifieke onderdelen van de hoofdverdedigingslinie van de Stelling van Amsterdam. Deze dijken zijn speciaal aangelegd om inundatiewater tegen te houden en manschappen met wapens konden zich achter de dijk opstellen. De liniedijken bestaan uit een samenhangend stelsel van onder andere sloten, dijklichamen en beplanting.

Onderzoek en uitvoeringsprogramma

De provincie heeft een onderzoek laten doen naar de staat van de liniedijken. Dit onderzoek is besproken met de eigenaren en beheerders van de 10 liniedijken. Deze partijen gaan zich inzetten om de liniedijken meer beleefbaar en zichtbaar te maken in het landschap. Dat doen zij bijvoorbeeld door het (deels) herstellen van het profiel van de liniedijk, het (deels) terugbrengen van oorspronkelijke beplanting, herstellen van de eenheid sloot-wal-gedekte weg, het aanbrengen van markeringen bij relevante doorkruisingen of start- en eindpunten, het zichtbaar maken van wandel- en fietsroutes langs de liniedijk en het plaatsen van informatiepanelen.