HALFWEG - Landschap Noord-Holland beheert bij Halfweg het veenweidegebied Spaarnwouderveen en Batterij. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek. Er ligt een ouderwets verdedigingswerkje dat schuilgaat achter bosjes en begroeiing. De aanwezigheid van heide maakt het gebied bijzonder, in de rietkragen nestelen de verschillende rietvogels en het aanwezige water staat bekend om zijn libellenrijkdom. Veel werkzaamheden hier wordt uitgevoerd door een vrijwilligersgroep. Het landschap organiseert zaterdag 30 september een leuke werkdag in het Spaarnwouderveen.


Vrijwilligers gaan opslag van kleine boompjes uittrekken/uitsteken. Dit is nodig om de verbossing van het riet/grasland tegen te gaan. En de heide (voor deze regio heel bijzonder) in stand te houden. Dit alles doen we om de natuurwaarde verder te vergroten. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om een dag buiten te werken zijn van harte welkom! Er is veel te doen en ervaring is niet vereist. Het is gezellig, je levert een bijdrage aan het in stand houden van natuur om de hoek, komt op hele mooie plekjes én je hoeft niet meer naar de sportschool.

We maken er een leuke werkdag van!

Verzamelen is om 10.00 uur bij het hek aan de Batterijweg onder aan de Spaarndammerdijk. We werken door tot ong. 15.00 uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en lunch. Wij zorgen voor gereedschap, handschoenen, extra koffie/thee en vlaai. Graag aanmelden via marcmargriet@hetnet.nl of informatie bij Marc van Schie, locatiebegeleider Landschap Noord-Holland 06-22 5757 48. We maken er een leuke dag van!