HAARLEMMERMEER - De provincie voert in april 2022 de laatste werkzaamheden uit rondom de nieuwe busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn.


Het gaat voornamelijk om het plaatsen van nieuwe bewegwijzeringsborden bij de meerdere kruisingen. Een deel van de busbaan en de naastgelegen Burgemeester Kasteleinweg en de N196 zijn afgesloten voor het wegverkeer.

Overdag wordt het verkeer ter plaatse langs het werk geleid. Het verkeer moet in de avond en nachten van 13, 15 en 21 april rekening houden met een omleidingsroute via de N201.

Bij de werkzaamheden voor de plaatsing van de bewegwijzeringsborden rondom de nieuwe busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn, werkt de aannemer voornamelijk overdag. Verkeer kan dan langs de werkzaamheden rijden met behulp van borden en verkeersregelaars. Automobilisten moeten rekening houden met enige verkeershinder. Deze werkzaamheden zijn op meerdere dagen in de maand april.

Tijdens een aantal nachtelijke werkzaamheden gelden afsluitingen en omleidingen. Verkeer moet dan rekening houden met enige vertraging. Deze werkzaamheden zijn tot begin mei.

  • Op 6 april is het fietspad en de rijbaan ter hoogte van de Anthony Godinweg in Aalsmeer tussen 20.00 uur en 5.00 uur afgesloten. Fietsverkeer kan omrijden via de Salomon Dierkenslaan. Op de rijbaan wordt autoverkeer via de busbaan geleid.
  • Op 6 en 7 april is de rotonde Van Cleeffkade richting centrum Aalsmeer en vanaf de Lijnbaan richting de Van Cleeffkade afgesloten tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Verkeer kan omrijden via de Dorpsstraat.
  • Op 8 april is de Zwarteweg (Aalsmeer) vanaf de Witteweg naar de rotonde en vanaf de Hortensialaan naar de rotonde afgesloten tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Op 11 april is de Zwarteweg tussen Hortenialaan en rotonde nogmaals in de nacht afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de 2e Mensinglaan met behulp van verkeerregelaars.
  • Op 13 en 21 april is de N196 tussen de Legmeerdijk en Uithoorn afgesloten tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Verkeer wordt via de N201 geleid.
  • Op 15 april is de Kruisweg vanaf de kruising Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer richting Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Verkeer wordt via de N201 geleid.
  • Op 3 mei is de Legmeerdijk tussen de Lakenblekerstraat en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Verkeer wordt via de Lakerbleekerstraat/Zwarteweg geleid.

Afrondende werkzaamheden

Sinds de openstelling van de busbaan op 12 december 2021 is de aannemer aan de slag gegaan met de laatste werkzaamheden, zoals het leggen van de laatste tegels, het voegen van delen, het herstellen van schade door gebruik, het herstellen van bestrating en het opruimen van achtergelaten materialen. Langs het hele tracé van HOVASZ, tussen Haarlemmermeer en Uithoorn, voert de aannemer daarom de laatste afrondende werkzaamheden uit.

Het project HOVASZ

De werkzaamheden op de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. De busbaan en alle wegen zijn op 12 december 2021 officieel opengesteld voor al het verkeer.