SPAARNWOUDE - De afgelopen weken heeft Recreatieschap Spaarnwoude tientallen ideeën ontvangen voor de nieuwe bestemming van Fort benoorden Spaarndam en het munitiebos (samen het Benoorden). De ideeën variëren van bijvoorbeeld een tiny office community, een kleinschalig holistisch paardencentrum, tot een militair museum. Genoeg? Nee, want ook jouw idee lezen we graag! Je hebt nog tot en met zondag 13 juni om je idee te delen via social media of via www.hetBenoorden.nl.

Er is de afgelopen periode flink meegedacht via social media en het platform heeft veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Het platform telt inmiddels circa 270 leden. De informatie van social media en het platform wordt in de volgende fase gebruikt als inspiratiebron voor partijen die concrete plannen voor een nieuwe toekomst van het Benoorden willen uitwerken en insturen.

Bidbook

Na 13 juni worden de ideeën samengevoegd en verwerkt in het Bidbook om geïnteresseerde partijen te inspireren. Naast deze inspiratie bevat het Bidbook informatie om tot een gedragen en toekomstbestendige herbestemming te komen. Uitgangspunt blijft dat zowel de historische als belevingswaarde in de toekomst tot hun recht komen. Na akkoord van het bestuur van het recreatieschap later dit jaar, worden partijen die geïnteresseerd zijn in een exploitatie van (een deel van) het Benoorden uitgenodigd om aan de hand van dit Bidbook met concrete plannen te komen.

Participatieprogramma

In de zomer van 2020 is het recreatieschap gestart met een participatieprogramma voor herbestemming van Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiebos. Na een open dag vorig jaar augustus, gesprekken met de omgeving en overleg met een maatschappelijke adviescommissie met vertegenwoordigers van verschillende belangenpartijen, is in december 2020 het Witboek vastgesteld. Het Witboek bevat de grenzen en wensen voor herbestemming. Kijk voor meer informatie op www.hetbenoorden.nl