SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar duidelijk meer winst gemaakt dan zusterbedrijf Air France. Waar de Fransen 2019 eindigden met een operationeel resultaat van 280 miljoen euro, was dit bij KLM 853 miljoen euro. Voor zowel Air France als KLM gold wel dat de winstmarges slonken.Dat KLM qua winstgevendheid beter presteert dan Air France is geen geheim. Bij de strategie-update in november van moederbedrijf Air France-KLM zei topman Ben Smith ook dat er vooral bij Air France een hoop werk te verzetten was, onder meer door vlootvernieuwing. De Fransen geven aan onder meer te kampen met meer belastingdruk en hogere luchthavenkosten.

Vruchten afgeworpen

KLM-baas Pieter Elbers trekt de vergelijking met 2014 toen KLM voor de soortgelijke maatregelen stond. "Je ziet dat de koersvaste inspanningen toen bij KLM ook vorig jaar hun vruchten hebben afgeworpen", zei hij. Elbers sprak het vertrouwen uit in zijn Franse collega Anne Rigail, die bij Air France voor een monsterklus staat. Zij heeft in het slot van 2019 al voorzichtige stappen gezet met het verbeteren van de winstmarges, geholpen door kostenbesparingen.

Ook KLM bezuinigde om andere extra kosten te compenseren. De Nederlandse maatschappij kampte onder meer met hogere personeelskosten. Die zijn een gevolg van de nieuwe cao's bij KLM, waarvan een deel pas tot stand kwam na stakingen. Die zijn sinds de zomer van kracht en geven de maatschappij twee jaar relatieve rust. Verder liepen pensioen- en brandstofkosten op. Ook stegen de uitgaven op Schiphol.

Het nieuwe coronavirus zadelt KLM dit jaar op met de nodige extra kosten, al is het precieze effect nog ongewis. De winstval tot wel 200 miljoen euro die Air France-KLM voor het eerste kwartaal van 2020 voorziet, kan volgens Elbers nagenoeg evenredig over Air France en KLM worden uitgesmeerd.

Corona-virus

De inkomstenderving als gevolg van het virus heeft mogelijk effect op de investeringen waar KLM voor staat. Vorig jaar besteedde KLM circa 1,3 miljard euro aan onder meer vlootvernieuwing. Dat bedrag zou dit jaar aanvankelijk nog hoger zijn. Elbers wijst er nu op dat KLM daar flexibiliteit in heeft.

Verder zou KLM op termijn moeten gaan profiteren van de ophanden zijnde capaciteitsuitbreiding op Schiphol en de aanstaande opening van Lelystad Airport. Over beide zaken heeft de luchtvaartmaatschappij nog geen zekerheid.