HAARLEMMERMEER - De vrijwilligers van Humanitas zullen het Financieel Café op donderdag 3 september om 13.00 uur heropenen in wijkcentrum de Boskern in Overbos.

5 maanden na de door corona noodgedwongen sluiting van het Financieel Café, gaat het wekelijks weer open. Conform de regels van het RIVM zijn er maatregelen getroffen om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Het Financieel Café ontvangt bezoekers zonder afspraak en zonder kosten voor advies en vragen over financiële en administratieve zaken zoals:
- Aanvraag & advies gemeentelijke voorzieningen, waaronder (bijzondere) bijstand, kwijtschelding belasting, kind pakket en Haarlemmermeer doet mee.
- Toeslagen en overige voorzieningen.
- Advies, uitleg en hulp bij (online) formulieren, aanvraag DigiD.
- Uitleg geven over moeilijke leesbare brieven.
- Advies over uw veranderde financiële (levens)situatie.
- Treffen van betalingsregelingen.
- Hulp bij gemeentelijke aanvragen via Bereken uw recht.

Het Financieel Café is vanaf donderdag 3 september iedere donderdagmiddag geopend van 13.00 tot 15.00 uur in Wijkcentrum De Boskern in Overbos, Liesbos 24 in Hoofddorp.