HOOFDDORP - Het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand tekent een ‘BSM-convenant’ met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand hebben donderdag 22 oktober een ‘BSM-convenant’ getekend. Het officiële moment vond door de huidige omstandigheden online plaats. De overeenkomst betekent een samenwerking die ten goede komt aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Leerlingen van het Haarlemmermeer die met goed resultaat het vak Bewegen, Sport en Maatschappij volgen kunnen hierdoor eenvoudiger doorstromen naar de ALO.

BSM is een examenvak waarin bewegen en kennis over bewegen centraal staat. Aan de hand van verschillende sporten wordt er dieper ingegaan op achtergronden. Denk daarbij aan hoe het lichaam beweegt, eerstehulpverlening en trainingsleer. Daarnaast wordt sport in de maatschappij behandeld. Hoe is de ontwikkeling van sporten, hoe ziet de huidige bewegingscultuur eruit, welke politieke invloeden zijn er, hoe zit het met trends en hoe werkt de commercie door in de (top)sport? Als laatste, maar zeker niet het minste, leren leerlingen de rollen als presentator, scheidsrechter, instructeur, coach en organisator beheersen.

De ALO vindt het BSM-programma dat op het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand aangeboden wordt kwalitatief goed en mag daarom als twaalfde deelnemen aan de groep van convenantscholen. Voor deze selecte groep betekent dit een verdieping van de kwaliteit van het programma doordat leerlingen de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld masterclasses te volgen. BSM-leerlingen van convenant scholen die uiteindelijk voor de ALO kiezen blijken minder vaak uit te stromen. Kortom, een win-winsituatie.