AALSMEER - De fietstunnel onder de Legmeerdijk bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg in de gemeente Aalsmeer is vanaf 17 november 2021 geopend voor fietsers.


De aanleg van de fietstunnel zorgt er voor dat (brom)fietsers in één keer veilig kunnen doorrijden onder de Legmeerdijk, zonder te hoeven stoppen voor verkeerslichten. Met de afronding van de fietstunnel zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de busbaan en herinrichting van de naastgelegen weg vrijwel gereed.

De circa 110 meter lange fietstunnel onder de Legmeerdijk is alleen bedoeld voor brom- en fietsverkeer. Het ontwerp is zo gemaakt dat het ruim oogt, onder andere door de schuine wanden van de onderdoorgang. De extra verlichting zorgt er voor dat de tunnel overzichtelijk blijft. Op 12 april 2021 is de aannemer Dura Vermeer met de bouw gestart met het aanbrengen van de damwanden. Door de werkzaamheden in twee fases uit te voeren, kon het verkeer op de Legmeerdijk altijd langs de werkzaamheden rijden. Voor fietsers gold lange tijd een omleidingsroute via het terrein van Royal Flora Holland. Met de opening van de fietstunnel kunnen fietsers het nieuwe fietspad langs de Burgemeester Kasteleinweg volgen.

Opening busbaan

Met de openstelling van de fietstunnel zijn vrijwel alle werkzaamheden rondom de aanleg van de busbaan en herinrichting van de ernaast gelegen weg tussen Uithoorn en de Fokkerweg in Haarlemmermeer afgerond. Het wegverkeer kan inmiddels rijden over de nieuwe weg en rotondes. De bussen van R-net gaan na ingang van de nieuwe dienstregeling (12 december 2021) gebruik maken van de nieuwe busbaan en het nieuwe busstation bij de Zwarteweg. Een groot deel van de beplanting langs het hele nieuwe traject vindt in de komende maanden nog plaats.

Het project HOVASZ

De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van de busbaan zijn onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De uitvoerende partij is Dura Vermeer.