VIJFHUIZEN - De provincie Noord-Holland legt een zonnefietspad aan langs de N232 ter hoogte van Vijfhuizen. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt er 1 rijbaan afgesloten.


Bereikbaarheid

Op de N232 geldt vanaf zaterdag 17 juni 2023 een eenrichtingsverkeer. Verkeer richting Haarlem maakt dan gebruik van de omleidingsroute via de N205. Deze afsluiting duurt tot eind juli.

Daarnaast zijn er 2 nachtafsluitingen: van 16 op 17 juni tussen 22.00 - 5.00 uur en van 26 op 27 juli tussen 22.00 - 5.00 uur. Beide rijrichtingen maken dan gebruik van de omleiding via de N205.

Voor fietsers geldt geen omleiding, zij kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad langs de N232. Indien nodig worden fietsers over de rijbaan langs het werkterrein geleid.

Duurzame energiewinning via zonnefietspad

Provincie Noord-Holland werkt aan een duurzame en innovatieve provincie. Het investeren in en ruimte maken voor alle mogelijke vormen van duurzame energieopwekking, speelt daarbij een belangrijke rol. Naast op daken en bedrijventerreinen, wekt de provincie daarom ook energie op langs en op de provinciale wegen en ziet hierin grote kansen voor zonnefietspaden.

Meer informatie over het zonnefietspad is te vinden op noord-holland.nl/zonnefietspadN232.