VIJFHUIZEN - De provincie Noord-Holland stelt het Zonnefietspad langs de Schipholweg (N232) bij Vijfhuizen open op vrijdag 13 oktober. Het werk is zo goed als gereed: een mooie en duurzame mijlpaal! De komende tijd vinden nog wel restwerkzaamheden plaats, maar het fietsverkeer ondervindt daar geen hinder van. Een nachtafsluiting is nog nodig voor opruimwerkzaamheden in de nacht van 13 op 14 oktober.


Innovatief proefproject

Via het Zonnefietspad (N232) wekt de provincie Noord-Holland zonne-energie op. In het wegdek van het fietspad liggen over een lengte van zo’n 500 meter zonnepanelen. Met dit innovatieve proefproject wordt een nieuwe techniek op het gebied van duurzame energiewinning getest. Het fietspad krijgt daarmee een dubbele functie: om van a naar b te komen (mobiliteit) én energieopwekking. Een bijzondere manier van energiewinning, die bovendien geen extra ruimte vraagt.

Laatste nachtafsluiting

De Schipholweg (N232) is in de nacht van 13 oktober op 14 oktober, tussen 22:00 en 05:00 uur, afgesloten voor autoverkeer. In die nacht haalt de aannemer alle materialen weg die voor het werk nodig waren. Het autoverkeer wordt omgeleid via de N205. De extra reistijd is ongeveer 5 tot 10 minuten. De route wordt met omleidingsborden aangegeven. De weg is voor fietsers normaal toegankelijk via het nieuwe fietspad.

Hoe verder

De komende 5 jaar houden provincie en aannemer samen de prestaties van het Zonnefietspad bij. Wat gaat goed, wat kan beter en voldoet de stroomopwekking aan de verwachtingen? De ontwikkelingen kunt u volgen via de website van de provincie.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van de provincie: Zonnefietspad N232 - Provincie Noord-Holland. Heeft u een vraag aan de provincie? Neem dan contact op via servicepunt@noord-holland.nl of 0800 - 0200 600.