HOOFDDORP - Aan de zuidzijde van Hoofddorp, gelegen tussen TudorPark en het toekomstige Park21, heeft corporatie Ymere de grondpositie 'Victoriapark-midden' met woonbestemming en beeldkwaliteitsplan verkocht. Voor de ontwikkeling van Victoriapark-midden zijn Dura Vermeer Bouw Midden West en gebiedsontwikkelaar Amvest de samenwerking aangegaan, samen vormen zij de ontwikkelcombinatie Victoriapark CV. De ontwikkelcombinatie en Ymere hebben een koopsamenwerkingsovereenkomst gesloten. In aanvulling daarop is de anterieure overeenkomst met de gemeente Haarlemmermeer overgenomen van Ymere.

De combinatie van marktpartijen, corporatie en gemeente in de planvorming maakt het mogelijk om gezamenlijke ambities waar te maken en te bieden waar de markt nu om vraagt: versnelling in de woningbouwopgave. In Victoriapark-midden komen maximaal 450 woningen. De toekomstige wijk bestaat uit 40 procent sociale huurwoningen, 10 procent huurwoningen in het middensegment en 50 procent vrije sector koopwoningen. Ontwikkelcombinatie Victoriapark CV ontwikkelt de woningen voor de huurwoningen in het middensegment en de vrije sector koopwoningen. Ymere ontwikkelt de sociale huurwoningen.

"Wij zijn trots dat Dura Vermeer na TudorPark opnieuw een kwalitatief, stijlvol en groen woongebied gaat ontwikkelen. Samen met ontwikkelpartner Amvest en co-maker Ymere creëren we een wijk met een knipoog naar de Victoriaanse tijd. Passend in het poldergebied van Hoofddorp voor een mix aan doelgroepen", aldus Marijke Nas, statutair directeur Dura Vermeer Bouw Midden West.

"We zijn verheugd dat wij met Dura Vermeer, Ymere en de gemeente Haarlemmermeer dit project kunnen starten. We voegen 450 woningen toe aan deze gemeente. Woningen in een wijk waar we een actieve en sociale levensstijl van de bewoners stimuleren. We bieden hiermee weer veel mensen een fijn thuis.", aldus Leonore Reijnen, directeur projecten van Amvest.

"We zijn heel blij om 180 sociale huurwoningen toe te voegen op deze unieke plek in de zuidrand van Hoofddorp. Deze woningen komen als geroepen voor de vele woningzoekenden in de regio Haarlemmermeer. En het maakt ons extra trots dat Victoriapark met haar Victoriaanse stijl aansluiting vindt bij 300 reeds gerealiseerde sociale huurwoningen in Tudorstijl, die Ymere heeft toegevoegd in het naastgelegen Tudorpark.", aldus Remco Pols, regiomanager Haarlemmermeer van Ymere.

Victoriaans wonen in het groen
De ambitie van zowel de ontwikkelcombinatie als Ymere is om een harmonieuze en klimaatbestendige wijk te realiseren, die een gezonde leefstijl en duurzame wijze van wonen voor een mix aan bewoners bevordert en ontmoeting en beweging binnen de buurt stimuleert.

Victoriapark-midden krijgt een Victoriaanse stijl, en is daarmee qua thematiek vergelijkbaar met de Tudorstijl van TudorPark. De Victoriaanse stijlkenmerken, die terugkomen in de architectuur van de woningen en de inrichting van de buitenruimte, worden gecombineerd met specifieke locatiekenmerken van het poldergebied. Het omliggende water en de groene geluidswal worden betrokken in de wijk. Elke woning krijgt zicht op het groen. Zo woont iedereen aan het landschap en kan het buitenleven gevierd worden.

Planning
Victoriapark CV, Ymere, Heren5 architecten en Atelier Loos van Vliet werken aan de stedenbouwkundige verkaveling, deze vormt samen met het beeldkwaliteitsplan het toekomstige woongebied Victoriapark. Daarna start Victoriapark CV met het ontwikkelen van de woningen. Naar verwachting gaan de eerste woningen in 2025 in verkoop.