HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland heeft een streep gezet door de aanleg van de Duinpolderweg. Dit tot groot ongenoegen van Zuid-Holland, die daarvan niet op de hoogte was en nu verhaal haalt.


Het niet laten doorgaan van het project Duinpolderweg is een beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De Provinciale Staten moeten dat besluit officieel nog goedkeuren, maar gaan vrijwel zeker akkoord.

De weg moest een belangrijke provinciale weg worden die Haarlemmermeer en de Bollenstreek met elkaar verbond. De achterliggende gedachte was onder meer het verbeteren van de leefbaarheid in de grensstreek. Het was een gezamenlijk project van beide provincies.

Overvallen
De provincie Zuid-Holland voelt zich nu overvallen en meent dat het schrappen van de Duinpolderweg juist ten koste gaat van de woningbouw en de economische ontwikkeling in de grensstreek.

Ze verwijt de provincie Noord-Holland geen duidelijk antwoord te geven over het afblazen van het project en eist opheldering.

Felle strijd
De aanleg van de Duinpolderweg is altijd omstreden geweest en stuitte op fel verzet van inwoners van Zwaanshoek die een lange strijd hebben gevoerd. De provincie Noord-Holland wil daarom nu alleen nog maar meewerken aan het verbreden van de (Nieuwe) Bennebroekerweg en het verbeteren van het openbaar vervoer in de grensstreek.