LISSE - Er komt een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De brug is een belangrijke schakel in de HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol.


Donderdag 14 juli hebben de gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, de wethouders van de betrokken gemeenten en de Vervoerregio de realisatieovereenkomst ondertekend om de bouw van de brug mogelijk te maken.


Foto v.l.n.r.: Jolanda Langeveld (wethouder gemeente Lisse), Jeroen Olthof (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Frederik Zevenbergen (gedeputeerde province Zuid-Holland), Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer)

Brug over de Ringvaart

De provincies Zuid- en Noord-Holland willen de regionale bereikbaarheid vergroten. De afgelopen jaren is samen met partners al hard gewerkt aan maatregelen voor een betere HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Met het tekenen van de overeenkomst is een weer belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, ter hoogte van de Sportlaan en de IJs- en skeelerclub.

De route via de nieuwe brug is betrouwbaarder en sneller dan de huidige route via de Elsbroekerbrug. Ook is de brug belangrijk voor de geplande nieuwe woonwijk in Lisserbroek. De busverbinding die over de brug loopt, verbindt de inwoners van Lisserbroek met de rest van de regio en doordat er op de brug ook ruimte voor de fiets- en voetgangers wordt geboden, kunnen kinderen uit de nieuwe woonwijk veilig bij de school in Lisse komen. De brug is niet toegankelijk voor autoverkeer.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid in Noord-Holland Jeroen Olthof: “Het ontwerp van de busbaan en de brug hebben we in samenspraak met de omgeving gemaakt. Met deze nieuwe brug brengen we reizigers en fietsers over de provinciegrens heen en bieden we straks ook de 3.500 nieuwe woningen in Lisserbroek een snelle en betrouwbare OV-verbinding.”

Samenwerking

De huidige buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt in een aantal stappen opgewaardeerd tot een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding. Deze HOV-verbinding draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie. Voor reizigers betekent het dat de bus vaker, betrouwbaarder en prettiger zal rijden. “De Duin- en Bollenstreek wordt dankzij deze nieuwe infrastructuur nog beter bereikbaar,” schetst Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer & vervoer provincie Zuid-Holland. “Op de plaatsen waar de bus stopt, kan je overstappen op fiets of trein. Diverse wegen en kruispunten zijn al aangepast en haltes zijn geplaatst.” De andere deelprojecten zijn volop in voorbereiding en worden de komende jaren uitgevoerd.

De HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol is een samenwerking van 8 partijen. De provincie Zuid- Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.

Planning

De bouw is naar verwachting gereed in 2025. Ook fietsers en voetgangers kunnen dan van de brug gebruikmaken. Aansluitend vindt de realisatie van het tracé tot aan de N207 plaats. De bussen rijden vanaf 2025 volwaardig op het traject door Voorhout, Sassenheim, Lisse, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Met de bewoners wordt verder gesproken over afwikkelingszaken.