HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland voert op 6, 7 en 8 juli 2022 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).


Tegelijkertijd met het werk aan het Amstelaquaduct vervangt de provincie Utrecht op 6 en 7 juli het asfalt op het Utrechtse deel van de N201. Het verkeer op de N201 wordt in de nachten van 6 en 7 juli omgeleid via de Rijkswegen A4, A9 en A2. Tijdens de afsluiting van de Waterwolftunnel wordt het verkeer via de provinciale wegen N231 en N232 geleid.

Omleiding Amstelaquaduct via A4, A9 en A2

De N201 wordt ter hoogte van het Amstelaquaduct afgesloten van woensdagavond 6 juli (20.00 uur) tot donderdagochtend 7 juli (5.00 uur) en donderdagavond 7 juli (20.00) uur tot vrijdagochtend 8 juli (5.00 uur). Tijdens deze nachten voert de provincie Noord-Holland onderhoudswerkzaamheden uit aan het Amstelaquaduct en vervangt de provincie Utrecht het asfalt van de N201 tussen het aquaduct en de kruising met de Koningin Maximalaan (voormalige N196) in de Ronde Venen.

Het verkeer tussen het kruispunt Amsterdamseweg met de N201 in Uithoorn en de aansluiting met de Koningin Maximalaan in De Ronde Venen wordt met bebording omgeleid. De gebruikelijke omleiding via Uithoorn is niet meer mogelijk door herinrichting van de weg. Het verkeer wordt daarom omgeleid via de A4, A9 en A2 (en vice versa).

Afsluiting N201 ter hoogte van de Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 8 juli (19.00) uur tot zaterdagochtend 9 juli (6.00) uur.

Het verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en N232.

Werkzaamheden

Het is noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel drie keer per jaar volledig af te sluiten voor onderhoud. Dit om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden sneller te kunnen uitvoeren. De wanden en markeringen worden gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de riolering en veiligheidsmiddelen worden gecontroleerd. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, zijn de werkzaamheden ’s nachts. Vanwege de afsluiting van het Amstelaquaduct maakt de provincie Utrecht van de gelegenheid gebruik om het asfalt op de N201 tussen het Amstelaquaduct en de kruising met de Koningin Maximalaan in de Ronde Venen te vervangen.

Meer informatie

Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.