ZWANENBURG - Vanaf 1 juni 2022 sluit de gemeente de Zwanenburgerdijk bij de Venenweg in Zwanenburg definitief af voor doorgaand autoverkeer en motoren. Buiten de afsluiting blijven alle locaties in Zwanenburg bereikbaar met de auto, maar automobilisten moeten omrijden. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.


Handhaving met camera’s

De afsluiting bij de Venenweg wordt gecontroleerd met camera’s die kentekens lezen. Er komen op de dijk geen paaltjes of andere obstakels. Om automobilisten te waarschuwen komen er borden langs de weg en tekens op de weg.

De Zwanenburgerdijk wordt rustiger

Voor een goede leefbaarheid wil de gemeente Haarlemmermeer dat er niet meer dan ongeveer 2.500 auto’s per dag over de Zwanenburgerdijk rijden. Op een gemiddelde werkdag rijden er nu bijna 5.500 auto’s over de dijk. Uit de proef in 2018 bleek dat het aantal auto’s door de afsluiting af kan nemen naar 2.600. De gemeente wil na de afsluiting een fietsstraat aanleggen op een deel van de Zwanenburgerdijk, waar de auto daarna te gast is. Uit tellingen van het verkeer op de Ringdijk dit jaar moet blijken of dat kan.

Onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart

De afsluiting gebeurt voor de uitvoering van de Visie Ringdijk en Ringvaart. Daar staat een aantal afsluitingen in, ook op de Zwanenburgerdijk. Het doel is minder verkeer op de Ringdijk, om deze aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Door de afsluiting wordt de dijk rustiger.

Proefafsluitingen

In 2018 waren er proefafsluitingen voor doorgaand verkeer bij de Lindenlaan en de Venenweg. De proeven zorgden voor veel minder verkeer op de Zwanenburgerdijk. Er waren ook geen ernstige negatieve gevolgen in andere straten in Zwanenburg. De dorpsraad, de ondernemersvereniging, de brandweer en de politie hebben de afsluiting liever bij de Venenweg. Met het besluit voor de definitieve afsluiting bij de Venenweg heeft de gemeente daar rekening mee gehouden.

Overgangstermijn

Vanaf 1 juni geldt een overgangstermijn van een maand. Mensen die toch door de afsluiting rijden krijgen dan nog geen boete, wel een waarschuwing. Vanaf 1 juli 2022 wordt er gehandhaafd. Dan krijgt iedereen die het verbod negeert een boete.