HAARLEMMERMEER - De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is verlengd tot 1 juli 2021. Zelfstandig ondernemers uit Haarlemmermeer kunnen deze verlengde regeling (Tozo 3) vanaf 2 oktober aanvragen, met terugwerkende kracht tot 1 oktober. In Tozo 3 kunnen ondernemers, net als bij voorgaande regelingen, een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen ondernemers nagaan of ze aan de voorwaarden voor Tozo 3 voldoen.

Nieuwe voorwaarde inkomensondersteuning

Bij de aanvraag voor inkomensondersteuning gold al een partnerinkomenstoets. Bij Tozo 3 komt er een vermogenstoets bij. Zelfstandigen die samen met hun partner en minderjarige thuiswonende kinderen meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen hebben, komen niet langer in aanmerking voor Tozo. Bij beschikbare geldmiddelen kan gedacht worden aan contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten. Ondernemers hoeven vermogen uit bijvoorbeeld eigen woning, afgeschermd pensioen of zakelijke apparatuur niet mee te rekenen.

Coaching, advies en bij- of omscholing

Verder start er vanaf 1 januari 2021 een volgende fase binnen Tozo. Hierbij gaat het kabinet, met behulp van onder andere gemeenten, zelfstandig ondernemers helpen zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dat kan zijn als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. Samen met verschillende partijen werkt de gemeente de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen):

De volgende fase van Tozo 3 is niet alleen meer gericht op het bieden van financiële steun maar ook op het begeleiden van mensen naar een nieuwe toekomst. Ik ben ontzettend blij met de 1,4 miljard euro die het kabinet uittrekt voor een sociaal pakket. Daarmee kunnen we onze inwoners, waar nodig, snel van werk naar werk begeleiden en krijgen we extra middelen om jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Tozo 3 aanvragen

De Tozo 3 kan vanaf 2 oktober worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Haarlemmermeer: Financiële ondersteuning voor ondernemers . Ondernemers vinden hier vanaf 2 oktober ook meer informatie over Tozo 3.