BADHOEVEDORP - In de laatste maanden zijn er door inwoners en leden van de gemeenteraad zorgen geuit over de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp. In antwoord op die zorgen heeft wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) een brief naar de gemeenteraad gestuurd met daarin een aantal toezeggingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te beperken.

Verkeersdrukte


Leden van de gemeenteraad hebben wethouder Ruigrok laten weten dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op een aantal plekken in Badhoevedorp. Het gaat dan om de Robert Kochstraat en de Sloterweg tussen Schipholweg en Burgemeester Amersfoortlaan. Zij hebben haar gevraagd om op korte termijn maatregelen te nemen. In de Robert Kochstraat is sprake van extra verkeersdrukte vanwege de bouw en de oplevering van nieuwe woningen in de nabijgelegen nieuwe wijk Quatrebras. De gemeente verwacht dat deze drukte tijdelijk is.

Wethouder Ruigrok beloofde de gemeenteraad om, tot de wijk af is, doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen om de straat te gebruiken. Hiervoor zal een bord worden geplaatst met daarop een vrachtwagenverbod met uitzondering voor bestemmingsverkeer. Ook op de Sloterweg zal zo’n bord worden geplaatst om doorgaand vrachtverkeer te weren. Hiervoor wordt een verkeersbesluitprocedure gestart. Daarnaast heeft de gemeente aan de supermarkten en drogisterijen gevraagd om de aanvoerroutes door het dorp zo kort mogelijk te houden door de Schipholweg te gebruiken.

Buslijn 195

Bewoners van de Sloterweg hebben aangegeven dat er scheuren in hun huizen zijn ontstaan sinds buslijn 195 via deze route rijdt en hebben gevraagd of de bus over een andere route kan rijden zoals de Pa Verkuijllaan waar tot 2022 een bus heeft gereden. Wethouder Ruigrok is hierover in gesprek gegaan met de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Met het instellen van het bovengenoemd verbod op de Sloterweg dwingt de gemeente Connexxion de route via de Pa Verkuijllaan te kiezen. Om deze andere route te kunnen rijden, moet de VRA – de opdrachtgever van het busvervoer – Connexxion een ontheffing geven om af te wijken van de concessieafspraken. Wethouder Ruigrok is hierover in gesprek gegaan met de VRA om dit zo snel mogelijk te regelen en afspraken te maken over de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ook heeft ze met klem gevraagd aan Connexxion of er in de tussentijd kleinere bussen op de route kunnen rijden om de overlast te beperken, maar deze blijken helaas niet beschikbaar. De wethouder verwacht uiterlijk medio september uitsluitsel te hebben over het omleiden van buslijn 195.

Andere maatregelen

Voor de verkeersveiligheid op de Akerdijk en Nieuwemeerdijk zullen de chicanes, wegversmallingen, voorlopig blijven staan en zal de maximumsnelheid 30 km per uur blijven. Ook wordt er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland gekeken of, samen met buurtbewoners, de verkeersveiligheid op de Akerdijk en Nieuwemeerdijk vergroot kan worden. Ook zegde wethouder Ruigrok toe om in het voorjaar van 2024 met een plan naar de gemeenteraad te komen voor een betere wegindeling rondom de Sloterbrug. Daarnaast zal de gemeente een extern bureau laten onderzoeken of en welke extra verkeersveiligheidsmaatregelen mogelijk zijn voor de Robert Kochstraat, Sloterweg, Akerdijk en Nieuwemeerdijk.

In gesprek

Ten slotte zal er voor het einde van het jaar een plan van aanpak komen waarin staat hoe de gemeente het VSP, na de oplevering van Quatrebras, gaat evalueren. Wethouder Ruigrok: “We willen het VSP zo breed mogelijk evalueren. Naast de gebruikelijke tellingen en metingen waarmee we evalueren zullen we in de evaluatie ook de beleving van de inwoners en de reizigers van de verschillende buslijnen meenemen door o.a. een enquête te houden. Ondertussen blijf ik graag in gesprek met bewoners, ondernemers en de dorpsraad.”

Vragen?

Wie vragen heeft kan elke tweede woensdag van de maand terecht op het spreekuur op de weekmarkt. Daar zijn de omgevingsmanagers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Het spreekuur is, vanwege de zomervakantie, even stopgezet maar zal na de vakantie in september weer beginnen. Ondertussen kunnen mensen met vragen een mail sturen naar: info@haarlemmermeer.nl met als onderwerp: ‘Verkeer Badhoevedorp’.  De vraag zal dan worden opgepakt door de gebiedsmanager. Meer informatie over de verkeerssituatie in Badhoevedorp kan worden gevonden op de website: Verkeer | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl).