HAARLEMMERMEER - Het college van B&W gaat de gemeenteraad van Haarlemmermeer voorstellen om per 1 juni 2022 opkoopbescherming in te voeren voor woningen tot 400.000 euro. Dit geldt dan voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dit antwoordt het college op vragen van de gemeenteraad. De raad had eerder een motie ingediend en tussentijds vragen gesteld voor een versnelde invoering.

In een brief aan de gemeenteraad kondigt het college een raadsvoorstel aan dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Wethouder Fouad Sidali: "Ik ben blij dat wij aan de wens van de raad kunnen voldoen. We kunnen met dit voorstel komen omdat onderzoek aantoont dat het middel in onze gemeente noodzakelijk is. Hiermee houden wij betaalbare koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in willen wonen."

Invoering per 1 juni 2022

Opkoopbescherming kan per 1 juni 2022 worden ingevoerd. Invoering op 1 april, zoals de raad had gevraagd, is helaas niet haalbaar. Zowel de besluitvorming als het inrichten van het vergunningenstelsel en de handhaving vergen meer tijd. Na een verkorte inspraaktermijn en verwerking van de reacties neemt de gemeente opkoopbescherming op in een eerste wijziging van de ‘Tijdelijke huisvestingsverordening gemeente Haarlemmermeer 2022’. Het college biedt de wijziging in mei aan de raad aan ter vaststelling. Na vaststelling en publicatie treedt de opkoopbescherming in werking.

Waarom opkoopbescherming?

Door stijgende huizenprijzen en de grote vraag naar woningen worden woningen soms opgekocht door particulieren en ontwikkelaars om door te verkopen met als enig doel om winst te maken. Deze huizen worden dus gebruikt als handelswaar. Woningen worden opgedeeld of opgeknapt waardoor de opbrengst flink kan stijgen. Een dergelijke ontwikkeling heeft negatieve gevolgen voor het aantal betaalbare woningen op de markt. Door opkoopbescherming in te voeren, wordt deze ontwikkeling tegengegaan. Om dit in te voeren, moet de gemeente kunnen aantonen dat de maatregel noodzakelijk is en voor welke prijsklasse woningen. Onderzoek van het kadaster heeft voor Haarlemmermeer de uitkomst dat woningen tot 400.000 euro voor opkoopbescherming in aanmerking komen.

Hoe werkt de opkoopbescherming?

Met opkoopbescherming bepaalt de gemeente dat goedkope en middeldure koopwoningen uitsluitend mogen worden gekocht door mensen die er zelf in gaan wonen. Er zijn enkele uitzonderingen. Voor een woning die voor de overdracht al een half jaar of langer wordt verhuurd, geldt de opkoopbescherming bijvoorbeeld niet. En wie een woning koopt om er een eerste- of tweedegraads familielid in te laten wonen, kan daarvoor een vergunning aanvragen. De opkoopbescherming geldt tot vier jaar na de overdracht van de woning. Wordt de woning opnieuw verkocht, dan geldt opnieuw de opkoopbescherming voor de volgende vier jaar.