HAARLEMMERMEER - Hoe kunnen we snel veel (betaalbare) woningen bijbouwen in Haarlemmermeer? Op woensdag 26 januari was er een digitale bijeenkomst voor ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties. Hoe ziet Haarlemmermeer van morgen eruit? Wat moet de gemeentelijke organisatie hiervoor doen? Wie kan de gemeente hierbij helpen?

In het panel zaten wethouder Jurgen Nobel (Haarlemmermeer), Olaf Cornielje (lid directieteam Woningbouw ministerie van Binnenlandse Zaken), Lex Brans (bouwambassadeur Provincie Noord-Holland), Tom Daamen (directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en docent TU Delft), Remco Pols (regiomanager Ymere) en Desirée Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling BPD).

Betere samenwerking
Waar ze het grotendeels over eens waren, was dat een betere samenwerking de sleutel is. Wethouder Nobel gaf aan dat het vooral gaat om betaalbare huizen te bouwen en de realisatie van ontsluitingswegen, OV-verbindingen en groen.

Olaf Cornielje van Binnenlandse Zaken beaamde dat de urgentie groot is bij de nieuwe minister, Hugo de Jonge. Hij gaf aan dat het Rijk een regierol wil vervullen en de helpende hand wil toesteken. Die hand kwam ook van de provincie. Gedeputeerde Cees Loggen en Lex Brans, de bouwambassadeur, gaven aan dat de deur altijd open staat.

Ontwikkelaar Desiree Uitzetter van BPD en Tom Daamen van de TU Delft lieten weten dat kennisdeling van belang is. Samenwerken is één, maar aangezien het allemaal steeds complexer wordt, moet er ook geïnvesteerd worden in het ambtelijk apparaat.

Voor Remco Pols van Ymere was het vooral van belang dat die verhuurdersheffing (“Die eigenlijk een belasting was”) is afgeschaft. Daardoor kunnen corporaties meer huizen bouwen. Ook hij gaf aan de banden met de gemeente verder aan te trekken.

Optimistisch
Jurgen Nobel sprak van een succesvolle bijeenkomst. Het komt niet vaak voor dat we de meeste stakeholders aan tafel hebben. En gelukkig zie ik bij iedereen dezelfde urgentie. Maar we zijn er nog lang niet. Ik ben optimistisch, maar we hebben ook nog flink wat uitdagingen. Stikstof, bouwvakkers die moeilijk te vinden zijn, bouwmaterialen die schaars zijn, maar denk ook aan de gecompliceerde regels rond geluid die belemmerend kunnen werken. Dit zijn allemaal zaken die we met z’n allen moeten oplossen.

In Haarlemmermeer worden 20.000 woningen gebouwd. De gebieden waar dit mogelijk is, zijn al aangewezen. Als de Noord/Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Hoofddorp, kunnen er nog eens 10.000 woningen extra bijkomen in het stationsgebied. Met deze 30.000 woningen krijgt de gemeente bijna de helft van het huidige aantal woningen erbij. Er is nu een plan om te zorgen dat deze groei past in de omgeving en goed verloopt, de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen.

Sneller betaalbaar bouwen
Haarlemmermeer wil de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verkorten. En het woningaanbod betaalbaarder maken. Daarom stelt de gemeente voorwaarden aan wat voor woningen ontwikkelaars en woningcorporaties bouwen. Ook zet de gemeente instrumenten in om inwoners (sneller) aan een woning te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijke flexwoningen voor spoedzoekers en vergunninghouders. En door het verstrekken van startersleningen om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Meer weten? Bekijk het beleid voor wonen.

“Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een betaalbare huurwoning. Vooral jongeren komen moeilijk aan een betaalbare woning daar moeten we echt snel meer voor bouwen”, zegt Jurgen Nobel hierover.

Voor achttien gebieden zijn woningbouwplannen. Hiervan staan er acht al in de steigers. Dan gaat het om 8.677 woningen. De helft van deze woningen moet betaalbaar zijn. De gemeente stuurt hierop en het Rijk helpt hierbij. Zo is voor Nieuw-Vennep bij het project Pionier-Bols geld gegeven om wegen en groen aan te leggen. Voor de andere 12.000 woningen moeten nog concretere plannen gemaakt worden. Ook de ontwikkeling van het stationsgebied van Hoofddorp, waar nog minstens 10.000 woningen kunnen komen, komt eraan en wordt de komende periode verder onderzocht.