HAARLEMMERMEER - Ook na de zomervakantie onderzoekt Energiebeheer Nederland (EBN) welke plekken in Haarlemmermeer geschikt zijn om aardwarmte uit de bodem te halen. Met aardwarmte kunnen in de toekomst huizen, kantoren en bedrijven verwarmd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al in de glastuinbouw.

Planning

Tussen 23 augustus en 24 september doet EBN weer seismisch onderzoek naar aardwarmte. Waarschijnlijk zijn ze tussen 1 en 20 september - voor een periode van 10 dagen - in Haarlemmermeer actief. Het gaat om het buitengebied ten noorden van Schiphol tussen Zwanenburg en Vijfhuizen (lijn 37 op het kaartje hieronder). De werkzaamheden zijn: het uitzetten van de lijnen, het boren van boorgaten, het plaatsen van de geofoons (microfoon die trillingen uit de aarde opvangt), het laten ploffen van de seismische ladingen en alles weer opruimen.

Op de blauwe stippellijn 37 wordt in de komende weken onderzoek gedaan naar aardwarmte. Beeld: SCAN

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de grote diepte van de aarde. De warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Daarna wordt de warmte uit het water gehaald. Een warmtenet verdeelt deze warmte over huizen en gebouwen. Vervolgens pompt de installatie het afgekoelde water terug in de aardlaag waar het vandaan komt. Hier warmt het weer op. Aardwarmte is een duurzame energiebron die dus kan helpen om huizen en bedrijfspanden op een andere manier te verwarmen.

Geluidsgolven

Bij het onderzoek dat op de planning staat, gaat het om seismisch onderzoek. Geluidsgolven worden de grond in gestuurd. Onderliggende aardlagen kaatsen de geluidsgolven terug. Grondmicrofoons vangen de signalen aan het aardoppervlak op. Daarmee kan EBN tot wel zes kilometer diep een beeld schetsen van de ondergrond. EBN boort daarvoor gaten van acht centimeter doorsnee en maximaal 40 meter diep. Die gaten komen op 40 tot 100 meter afstand van elkaar. Daarin komt een lading. De gaten worden afgedicht met klei. Als de lading wordt ontstoken, ontstaan geluidsgolven. Er is dan een doffe plof te horen. Dichtbij kunnen lichte trillingen te voelen zijn.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) in opdracht van het ministerie van economische zaken. Wie vragen heeft, kan een e-mail sturen naar info@scanaardwarmte.nl. Meer informatie staat op de website van SCAN Aardwarmte.