HAARLEMMERMEER - Bezoekers geven er het rapportcijfer 9 voor. En ook de betrokken gemeentelijke diensten en instellingen zijn te spreken over de zeventiende editie van Mysteryland. Die was tussen 23 en 26 augustus 2019. Het mooie, warme weer hielp een handje. Ondanks de grote tevredenheid, zijn er verbeterpunten.

Telefoons

Mysteryland was in 2019 voor de vijfde keer een tweedaags evenement mét camping. De campingbezoekers meegerekend, bevolkten zo’n 60.000 festivalgangers op beide dagen het festivalterrein. Ruim de helft kwam van over de grens. Vooral België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland waren sterk vertegenwoordigd.Nog wat cijfers die de grootschaligheid weergeven: 90 cateraars, 370.000 liter bier, 17 podia, 15 verschillende muziekstijlen, 318 artiesten, 50.000 vierkante meter houten vlonders en een twee kilometer lange bierpijpleiding.

Diefstal en zakkenrollen
In het gehele weekeinde zijn er 57 festivalgangers van het terrein gestuurd omdat zij zich niet aan de huisregels hielden. Elf mensen zijn aan de politie overgedragen vanwege strafbare feiten. Honderd keer is aangifte gedaan van diefstal of zakkenrollen. Vooral telefoons zijn daarbij geliefde objecten. De politie en Mysteryland hebben afgesproken dat ze meer maatregelen gaan bedenken om zakkenrollen en diefstal te voorkomen.

Lachgas
Tijdens de evaluatie was er ook aandacht voor de verkoop van lachgas. Vooral tijdens de uitstroom waren verkopers actief. Tegen hen optreden was beperkt mogelijk wanwege ‘crowd management’ (het in goede banen leiden van flinke publieksstromen). Dat kreeg de meeste prioriteit. Want opstoppingen en trechtervorming zijn risicofactoren. Er zijn overigens geen benauwde situaties geconstateerd. Om opstoppingen bij de uitgangen in de toekomst te voorkomen, wordt nagegaan of buffers een oplossing zijn. Ook een betere spreiding in de programmering kan soelaas bieden.

Tegen lachgasverkopers is, waar mogelijk, opgetreden door boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) met een dwangsom. De verwachting is dat doordat aan de evenementenvergunning en aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv) ‘lachgasregels’ zijn toegevoegd handhaving tijdens de 18de editie effectiever kan zijn.

Stapsgewijs
Qua uitvoering verschilde de editie van 2019 niet of nauwelijks van die van de afgelopen twee jaar. De podia, entrees en de camping waren over verschillende percelen verspreid. In 2017 hebben de gemeente en Mysteryland afgesproken dat de camping stapsgewijs mag groeien naar 25.000 overnachtingsplekken in 2021. Voorwaarde is dat de camping uit evaluaties gunstig naar voren blijft komen. Voor de editie van 2020 van Mysteryland zet het college van burgemeester en wethouders het licht op groen voor maximaal 22.500 personen voor de camping in de Plesmanhoek.

Schoonmaak en herstel
In oktober is met omwonenden en bewonersorganisaties het verloop van de 17de editie besproken. Dat is in een prettige sfeer gebeurd. Er waren wel wat punten van kritiek over onder meer de parkeerdruk in woonwijken, zwerfvuil op en rond het festivalterrein en over geluidsoverlast. Omwonenden vinden het gebruik van de IJweg en Vijfhuizerweg door zwaar verkeer in combinatie met fietsers niet voor herhaling vatbaar. Ze dringen aan op alternatieve routes. Mede dankzij het mooie weer en de windrichting viel het aantal geluidsklachten overigens mee. Precies nul keer zijn overtredingen van de geluidsvoorschriften geconstateerd. De gemeente en Recreatieschap Spaarnwoude, én de twee eigenaren van het festivalterrein tonen zich tevreden over het gebruik van het terrein en de staat waarin Mysteryland het heeft achtergelaten. De afspraken op het gebied van schoonmaak en herstel zijn nagekomen.