ZWAANSHOEK - Steeds minder kinderen gaan op de fiets naar school. Ze worden vaker gebracht met de auto of gaan te voet. Alhoewel lopend naar school natuurlijk heel goed is, maken leraren zich in toenemende mate zorgen over het groeiend aantal kinderen dat niet kan fietsen of zelfs geen fiets heeft. Om kinderen meer op de fiets te krijgen gaat vandaag de Week van het Verkeer van start met het thema fietsstimulering. Secretaris-Directeur van de Vervoerregio Amsterdam Thea de Vries trapte af op basisschool de Zwanebloem in Zwaanshoek.

“Onderweg kunnen kinderen allerlei obstakels tegenkomen. In de grote steden én in de regio. Daarom is het belangrijk dat kinderen vlieguren maken op de fiets en deze situaties leren herkennen. Een ‘Kilometervreter’-actie draagt daaraan bij. Kinderen uit verschillende klassen krijgen een kilometerteller op hun fiets en worden uitgedaagd om zoveel mogelijk veilige kilometers te fietsen. De klas die het meest fietst wint een mooie beloning. Zo leren de kinderen alert te zijn in het verkeer,” zegt Marja Ruigrok, bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam.

Kinderen krijgen een kilometerteller en worden uitgedaagd zoveel mogelijk veilige kilometers te fietsen.

“Kinderen én ouderen zijn belangrijke doelgroepen voor de Vervoerregio Amsterdam vanuit de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid. Met de Week van het Verkeer dragen we allemaal bij aan verkeersveiligheid en het streven naar nul verkeersslachtoffers in het verkeer. Een gezamenlijke doelstelling van de veertien gemeenten binnen de Vervoerregio,” zegt Thea de Vries.

Verkeer & Meer

De Week van het Verkeer is een activiteitenweek voor scholen georganiseerd door Verkeer & Meer. Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor kinderen in het verkeer. Alle deelnemende scholen in de regio ontvangen een fysieke activiteitenbox en kunnen digitaal diverse verkeersveiligheidsactiviteiten uitkiezen. Ook de ouders worden aangesproken in de campagne op hun voorbeeldgedrag en de invloed daarvan op het gedrag van de kinderen. Verkeer & Meer is onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam en richt zich op het uitvoeren van verkeerseducatie op diverse scholen en voert verkeersveiligheidscampagnes uit in de regio.

Green Deal Fiets
Amsterdam Economic Board, het MRA Bureau, BYCS en de Vervoerregio Amsterdam stimuleren het gebruik van de fiets met de Green Deal Fiets. Dat doen zij door verschillende organisaties met elkaar te verbinden. De partners van de Green Deal Fiets helpen onder andere kinderen van de Amsterdamse metropoolregio op verschillende manieren weer terug op het fietszadel. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat het kunnen beschikken over een fiets voor kinderen betekent en welke interventies jongeren helpen bij de keuze voor een fiets.