HOOFDDORP - Drie overheden ondertekenden woensdag 1 november een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp.


Het gebied met kantoren en bedrijven rond het station van Hoofddorp verandert de komende jaren naar een levendig gebied voor wonen, werken en ontmoeting. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer en waarnemend directeur-generaal Jan Willem Beaujean van het ministerie van Binnenlandse Zaken zetten hun handtekening onder de samenwerking.


Artist impression station Hoofddorp

Spoorzone Hoofddorp is in ontwikkeling

Hoofddorp kent een groot tekort aan woningen. In Spoorzone Hoofddorp bouwt Haarlemmermeer daarom tot 10.000 woningen en komt er ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. Het grootste deel van de woningen komt in de deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp als stad. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn geeft nieuwe mogelijkheden in het gebied. Spoorzone wordt een bruisend gebied waar je kunt wonen, werken en ontspannen.

Complexe opgave

Gedeputeerde Olthof: “Als provincie willen we gemeenten op verschillende manieren ondersteunen in het realiseren van de woningbouw die zo hard nodig is. Maar ook in alle voorzieningen die daarbij horen, zoals openbaar vervoer en plekken om te werken en te ontspannen. De samenwerking bij Spoorzone Hoofddorp is een goed voorbeeld van hoe we als overheden samen kunnen werken aan een ingewikkelde opgave, waar veel inwoners straks profijt van hebben.”