HAARLEMMERMEER - Uit het onderzoek 'Huisvestingopgave wonen met zorg in Haarlemmermeer' komt naar voren dat in Haarlemmermeer de komende 20 jaar het aantal huishoudens met ouderen en andere kwetsbare doelgroepen flink stijgt. Dit zorgt voor een forse groei van het aantal zorgvragers en de vraag naar passende woonruimte. Bestuurders van zorgaanbieders, corporaties, ontwikkelaars, het zorgkantoor en de gemeente hebben de handen ineengeslagen om het tekort aan passende woonruimte voor inwoners met een zorgvraag gezamenlijk aan te pakken.


Om ervoor te zorgen dat inwoners een goed leven kunnen blijven leiden, zelfstandig kunnen blijven wonen en voor elkaar kunnen blijven zorgen, moet de zorg slimmer en efficiënter worden georganiseerd, het woonaanbod worden aangepast en de leefomgeving anders worden ingericht.

Op 31 maart tekenen een groot aantal partijen een manifest over de gezamenlijke ambities en de wijze waarop zij willen samenwerken aan de opgave waar zij voor staan. Wethouder Sidali: “Wij zien dat partijen de noodzaak erkennen en volledig achter een gezamenlijke aanpak staan. Wij gaan graag samen met hen aan de slag om te zorgen dat wij met elkaar de ambities waar kunnen maken.”

Tekort aan passende woningen

In 2020 was er voor alle doelgroepen al een tekort aan passende woonruimte met zorg en ondersteuning. Dit tekort loopt verder op richting 2040. In 2040 is een tekort aan passende woonruimte verwacht voor 980 ouderen met 24-uurszorg en een tekort van 2195 woningen in geclusterde woonvormen voor ouderen. Voor verstandelijk beperkten is er in 2040 voor zo’n 440 cliënten een tekort aan passende woonvormen. Voor de groep cliënten die bescherm wonen stijgt het tekort naar 110 in 2040. Ook voor kwetsbare jongeren zijn er te weinig geschikte woningen. Hoewel deze cijfers uit onderzoek naar voren komen, is het een prognose die nog omhoog of omlaag kan bewegen. Naast deze kwantitatieve opgave is er ook een kwalitatieve opgave: hoe kunnen de inwoners van Haarlemmermeer zo ‘thuis’ mogelijk wonen wanneer zij zorg of ondersteuning nodig hebben? En hoe sluit de woonomgeving daarop aan?

Ambities

Deze kwalitatieve opgave is vertaald in drie ambities:

1. Het stimuleren van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, met meer nadruk op welzijn.

2. Het realiseren van andere en nieuwe (woon)vormen van ondersteuning voor de cliënt. Zorgvormen die wonen thuis en in een instelling verbindt en ondersteunt in een geleidelijke overgang naar intramuraal wonen.

3. Ervoor zorgen dat er voldoende intramurale capaciteit beschikbaar blijft, aanvullend op de twee bovengenoemde ambities.

Initiatiefgroep en regieteam

De samenwerking wordt vormgegeven in een netwerk met daarbinnen een bestuurlijke initiatiefgroep en een regieteam met professionals uit verschillende organisaties. De gemeente neemt deel aan de bestuurlijke initiatiefgroep en het regieteam. Doel is om – in verschillende coalities – samen te werken aan concrete projecten en de ervaringen en leerpunten daarvan terug te brengen in het netwerk.