UITHOORN- Het fijne wandelrondje Zijdelmeer gaat veel Uithoornaren aan het hart merken we. En dat begrijpen we als geen ander. Dus ook met het nieuwe verkeersplan blijft het Zijdelveld een rustige, autoluwe straat, waar iedereen het rondje Zijdelmeer kan wandelen.

Een verkeersveilig en groen dorpscentrum waar het goed ‘toeven’ is. Dat is het doel van het nieuwe verkeerplan voor het centrum van Uithoorn, waar op dit moment aan wordt gewerkt. In het nieuwe verkeersplan staat vooral de veiligheid van de voetgangers en fietsers centraal. Daarom zorgen we voor meerdere veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en richten we de fietsstromen anders in.

Naar aanleiding van een maatregel voor fietsers langs de Koningin Máximalaan is een handtekeningenactie ontstaan voor het behoud van het rondje Zijdelmeer. Een populaire wandelroute in Uithoorn. Als gemeente hebben we de handtekeningen nog niet gezien, maar we zijn natuurlijk op de hoogte.

Een belangrijke maatregel voor de fietsstromen langs de Koningin Máximalaan is een nieuwe rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan met een aftakking voor fietsers naar het Zijdelveld. Fietsers die naar het centrum willen, rijden dan ook via het Zijdelveld veilig naar de nieuwe rotonde aan de Laan van Meerwijk.

In onze planvorming hebben we nauwkeurig gekeken welke invloed de nieuwe plannen op het verkeersbeeld van het Zijdelveld hebben. De verbinding voor fietsers tussen de ronde en het Zijdelveld willen we bovendien heel compact maken, zodat er nauwelijks groen en parkeerplaatsen verdwijnen. Ook gaan in de aangepaste plannen bromfietsen van het fietspad naar de rijbaan van de Koningin Máximalaan. Fietsers uit het centrum blijven over de Koningin Máximalaan rijden.

In de nieuwe situatie neemt het aantal fietsers op het laatste stuk van het Zijdelveld toe: met 350 -naar in totaal maximaal 500- fietsers, verspreid over 24 uur. Op het drukste moment van een werkdag komt er dan iets meer dan 1 fietser per minuut langs. De wandelaars wandelen het rondje juist buiten deze drukke momenten. Het aantal wielrenners neemt in het weekend toe met 117 per 24 uur.

Deze aantallen kan het Zijdelveld goed afhandelen, zeker omdat er op een doordeweekse dag ongeveer 500 auto’s (met name bewonersverkeer) heen en weer rijden. Dit zijn verkeerskundig gezien geringe aantallen, waardoor wandelaars zich veilig met het fiets- en autoverkeer kunnen mengen. Dit alles betekent dat het Zijdelveld een rustige, autoluwe straat blijft waar wandelaars het rondje Zijdelmeer kunnen wandelen.

Op dit moment wordt de besluitvorming over het nieuwe verkeersplan voorbereid. De verwachting is dat het college zich in september over de plannen buigt. In oktober staan de plannen dan op de agenda van de raad.