HAARLEMMERMEER - Rijsenhout is een bijzonder dorp. Het ligt prachtig aan de Westeinderplassen, maar het ligt ook zo’n beetje naast Schiphol. En dat levert nogal wat beperkingen op. De leefbaarheid van het dorp staat onder druk, ook door leegstaande kassen in het oude deel van het Loom liggende tuinbouwgebied. Om het dorp levendig te houden, snakken de inwoners naar nieuwe woningen. Daarom had de dorpsraad de minister van infrastructuur en luchthavenzaken, Mark Harbers, uitgenodigd. Ook wethouder Jurgen Nobel was aanwezig.


Als er één dorp is dat de aandacht van politiek Den Haag kan trekken, dan is het Rijsenhout. Eerder al waren er fietstochten met minister Ollongren, met Kamerleden, met de gedeputeerde van Noord-Holland en met Dick Benschop, de baas van Schiphol. Eigenlijk kwam iedereen tot dezelfde conclusie: kleinschalige woningbouw zou mogelijk moeten zijn.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er hangen namelijk nogal wat slagschaduwen over het dorp. Zo staat er even verderop nog een extra landingsbaan ingetekend, de zogenaamde Tweede (of Parallelle) Kaagbaan. Als dat werkelijkheid wordt, kun je het dorp wel opdoeken. “Daarom willen wij al jaren van die reservering af”, zegt Jurgen Nobel. “Die reservering van een tweede Kaagbaan hangt als het zwaard van Damocles boven het dorp en houdt een heleboel ontwikkelingen tegen. Dat geldt overigens ook voor Burgerveen en Abbenes.”

Een ander probleem is dat veel grond in Rijsenhout als buiten-stedelijk agrarische grond is aangemerkt, omdat er vroeger veel kassen waren. Die kassen staan nu leeg en op instorten, maar woningbouw mag niet. “Ook dit hebben we al vaker aan de diverse ministeries en aan de provincie duidelijk gemaakt. Gelukkig hebben we in Rijsenhout een actieve dorpsraad die met allerlei prominenten door het dorp fietsen om aan te geven wat er gaande is en hoe ze het anders willen. Dat ondersteun ik van harte.”

Minister Harbers is nog maar een paar weken minister en kon nog geen toezeggingen doen, maar begreep heel goed wat hier het probleem is. Hij luisterde aandachtig naar de uitleg van Co van der Laarse, een van de woordvoerders van de dorpsraad. Als alles goed gaat, komt er dit jaar nog een Luchtvaartnota waar bijvoorbeeld ook die tweede Kaagbaan geschrapt zou kunnen worden. Die wens is in ieder geval goed overgebracht.

“Ik kom vaak in Rijsenhout”, zegt Nobel. “En wat ik vaak hoor, is dat er wel hinder is, maar dat de meeste inwoners zeggen dat het er ook een beetje bij hoort, als je dicht bij een luchthaven woont. Wat de inwoners vooral willen, is dat hun kinderen in het dorp kunnen blijven wonen en dat de voorzieningen op peil blijven. Met die boodschap hebben we de minister weer laten gaan.”