HOOFDDORP - Het gaat niet goed met de vloer van sporthal het Spectrum in Hoofddorp. De cementlaag eronder is aan het vergruizen. Als je eroverheen loopt, is dat op sommige plekken zichtbaar, voelbaar en hoorbaar.

Vergruizing

Volgens beleidsadviseurs van het cluster Grond- en Vastgoedzaken moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de vergruizing van de onderlaag een voortschrijdend proces is. Dat zou kunnen betekenen dat de gehele vloer moet worden aangepakt. Het Spectrum is een aantal jaren geleden gerenoveerd en werd in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

Gebruiksbeperkingen

Op dit moment valt het met de gebruiksbeperkingen van het Spectrum alleszins mee. Alleen enkele sportattributen zijn in verband met de zwaarte uit voorzorg verboden en mogen voorlopig niet worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Wel als een wedstrijd wordt gespeeld.

Buigsterkte

Uit onderzoek komt naar voren dat de constructie van de vloer niet geschikt lijkt. De vloer moet een bepaalde buigsterkte hebben want eronder ligt een verende (isolerende) onderlaag waar ook de vloerverwarmingsslangen doorheen lopen. Veel ruimte zit er niet tussen en als de belasting de buigsterkte overtreft, raken de lagen elkaar met alle schadelijke gevolgen van dien.

Injecteren

Het is nog niet zeker hoe het probleem het best kan worden opgelost. Mogelijk is injecteren een oplossing. Dat zou voorkomen dat in het uiterste geval de gehele vloer moet worden vervangen. De meivakantie wordt benut om in de onderlaag een proefvak te injecteren. Tot de zomervakantie wordt dit deel gemonitord en in het geval van een gunstig effect wordt deze methode over het gehele beschadigde gedeelte toegepast. De aannemer is op de hoogte van de problemen en in overleg wordt gezocht naar een oplossing.

Aansprakelijk

Sporten in het Spectrum is voorlopig mogelijk en dat vinden exploitant Sportfondsen en de gemeente van groot belang. Op de achtergrond spelen juridische aspecten een rol. De strijd over wie aansprakelijk is, oftewel wie moet betalen, zal naar verwachting langere tijd in beslag nemen.