NIEUW-VENNEP - De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp-masterplan voor het Pionier-Bolsterrein vrijgegeven voor inspraak. In dit masterplan staan het kader en de regels voor de verandering die het voormalige Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier de komende jaren kunnen ondergaan. Het gebied verandert geleidelijk van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied.

Starters en kleine gezinnen

Tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg kunnen volgens het masterplan ongeveer 2.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Veel van deze woningen worden twee- en drie-kamerappartementen, voor starters, kleine gezinnen en ouderen. De nieuwe woningen worden zo goed mogelijk ingepast bij de bestaande bedrijven.

Dorps en stedelijk
Volgens het plan komt er een nieuwe buurt met een levendige mix van dorp en stad. Het houdt een dorps karakter maar het krijgt ook stedelijke gebouwen. Er ontstaat met dit plan een nieuwe manier van wonen en werken in Nieuw-Vennep. Jurgen Nobel, wethouder woningbouw in Haarlemmermeer is blij dat er in Nieuw-Vennep weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden. Nieuw-Vennep groeit en er is veel vraag naar woningen. Het mooie aan het Pionier-Bolsterrein is dat er plaats is voor woningbouw naast de bedrijven. Ik ben benieuwd wat de bewoners en ondernemers ervan vinden.

Visie van Vennepers

Het ontwerp-masterplan ligt vanaf dinsdag 21 september zes weken ter inzage in het kader van de inspraakverordening. Iedereen kan op het plan reageren. Daarna wordt het masterplan aan de hand van de reacties aangepast en gaat het naar de gemeenteraad om het vast te stellen. Het ontwerp van het masterplan met de bijbehorende blokpaspoorten en het beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 21 september te raadplegen. Zie voor meer informatie haarlemmermeergemeente.nl/pionier-bolsterrein.


Online informatiebijeenkomst
Om belangstellenden te informeren over het ontwerp-masterplan organiseert de gemeente op donderdag 7 oktober om 19.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente het ontwerp-masterplan. Deze bijeenkomst is voor iedereen live te volgen via YouTube. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen via WhatsApp. Voor bewoners en ondernemers die na deze bijeenkomst meer willen weten, zijn er de week daarop kleinere overleggen met de ambtenaren die aan het project werken.

Meer informatie
Zie voor meer informatie haarlemmermeergemeente.nl/pionier-bolsterrein