HAARLEMMERMEER - Vorig jaar is de gemeente Haarlemmermeer als eerste en tot nog toe enige gemeente in Nederland een pilot gestart voor vergunningsvrij bouwen. Dat betekent dat inwoners voor bepaalde bouwwerken geen omgevingsvergunning meer hoeven aan te vragen. Het gaat om bouwwerken op en rond de woning: dakkapellen, schuttingen en erkers, een aanbouw aan de woning, vervanging van kozijnen en het plaatsen van luifels. Deze pilot is nu geëvalueerd.


Minder regels

De pilot vergunningsvrij bouwen past bij het streven van de gemeente Haarlemmermeer naar minder regels. Inwoners kunnen makkelijker en sneller aan de slag met bouwwerken die vergunningsvrij worden. Zij besparen dan ook de kosten van de vergunningaanvraag. Ze kunnen volstaan met het indienen van een melding. Door een paar vragen op de website te beantwoorden, kunnen inwoners bepalen of het bouwwerk binnen de regels van vergunningsvrij bouwen valt.

Evaluatie

In de periode tot 1 januari 2022, de duur van de pilot, zijn 128 meldingen ontvangen. De meeste gaan over dakkapellen (54), kozijnwijzigingen (36) en bijbehorende bouwwerken (28). Van de bouwwerken die zijn uitgevoerd is in een steekproef gebleken, dat ze volgens de regels van vergunningsvrij bouwen zijn gerealiseerd. Er zijn geen klachten of verzoeken om handhaving binnengekomen over de vergunningsvrije bouwwerken.

Wethouder Mariëtte Sedee is blij met de uitkomst van de evaluatie: “Vergunningsvrij bouwen is succesvol. Haarlemmermeer laat hiermee als eerste gemeente zien dat het kan en dat vergunningsvrij bouwen voorziet in een behoefte van onze inwoners. Een mooie stap richting de Omgevingswet. Minder kosten voor de inwoners en minder bureaucratie.”

Omgevingswet

De pilot vergunningsvrij bouwen liep vooruit op de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in zou gaan. Deze datum wordt niet gehaald. Maar omdat het vergunningsvrij bouwen een succes is, blijft vergunningsvrij bouwen toegestaan tot de Omgevingswet in werking treedt. Dat is naar verwachting 1 januari 2023. De regels voor vergunningsvrij bouwen worden dan opgenomen in het omgevingsplan.

Zelf ook vergunningsvrij bouwen?

Doe de check en beantwoord de vragen op de website van de gemeente Haarlemmermeer